Enøk:

Etterisolering av loft

Kan dere si noe om besparelsen ved å etterisolere et loft?

Etterisolering av loft
Etterisolering av loft Foto: Foto: Donny Harder Jr/[email protected]
Publisert Oppdatert

Kan dere si noe om besparelsen ved å etterisolere et loft?

Du sier ikke noe om det er kaldt eller varmt loft, men jeg tar utgangspunkt i at det er kaldt loft. I hus med kaldt loft kan isolasjonen blåses/legges inn mellom bjelkene over stubbloftet, men dersom arealet ikke er i bruk er det enkleste å legge et nytt isolasjonslag oppå loftsbjelkelaget.

Vi kan vise et regnestykke som kan gi deg et inntrykk av besparelsen. Boligen ligger i Oslo og har kaldt loft med trebjelkelag. Bjelkelaget har 3-5 cm leirfyll på stubbeloftet. Inkludert takkonstruksjonen, kan man da regne med en U-verdi på ca. 0,8 W/(m2K).

Golvet etterisoleres fra oversiden ved at man fjerner leiren og legger ut matter med 10 cm tykkelse. U-verdien reduseres da til ca. 0,3 W/(m2K).

Kostnader: ca. 100 kr/m2

Energibesparelsen ved utgangspunkt i disse tallene vil være på ca. 50 kWh/år per m2 golvflate. Med en energipris på 75 øre/kWh vil årlig kostnadsbesparelse være på 38 kr/m2.

Investeringen er tilbakebetalt på ca. 3 år (ikke medregnet kapitalkostnader).

Energirådgiver Torben Søraas ved Enovas gratis Svartjeneste for husholdninger.

Gratis energiråd for husholdninger: tel: 800 49 003

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning