Brannfarlige materialer

Dette kan du ikke ha i huset ditt

Reglene sier maks to 11-kilos gassflasker inne.

ULOVLIG: Du har kun lov til å ha to flasker med gass inne i huset ditt.
ULOVLIG: Du har kun lov til å ha to flasker med gass inne i huset ditt. Foto: FOTO: pso.no
Publisert Oppdatert

Oppbevaring av brannfarlige eller eksplosive materialer i huset kan få katastrofale følger.

Sist viste det seg i går, da en enebolig i Vestby gikk i lufta under en brann fordi huseieren hadde lagret dynamitt i kjelleren.

Mange lagrer brann- og eksplosjonsfarlige materialer i boligen uten å være bevisst på brannsikkerheten og regelverket.

For eksempel kan man ikke lagre mer enn totalt 10 liter lettantennelige væsker (bensin, rødsprit og lynol) innendørs.

I garasjen kan man derimot lagre opptil 50 liter av den samme væsken.

- Det det syndes mest mot er lagring av propanbeholdere i boder som er fylt med masse rusk og rask eller i kjeller og på loft, forteller branninspektør ved Oslo Brann- og redningsetat, Morten Engmann, til klikk.no.

55 liter gass inne

Oppbevaring av gasser og væsker i privatbolig og garasje reguleres av Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff .

Den sier at man kan oppbevare inntil 10 liter brannfarlig væske innendørs.

Når det gjelder propan eller annen gass, er reglene 55 liter innendørs. Det er maks to 11-kilos flasker.

Unntaket er på loftet og i kjelleren, hvor det ikke er lov til å lagre gass i det hele tatt.

For lagring i frittstående garasje eller bod er grensene henholdsvis 50 og 90 liter.

I de tilfellene hvor det er snakk om oppbevaring i fellesrom, som for eksempel et bod- eller garasjeanlegg, er det ifølge forskriften tvilsomt om hver enhet kan lagre maksimalmengdene.

"I en rekke tilfeller vil konklusjonen måtte bli at så ikke er forsvarlig. For boder og garasjeanlegg under terreng følger det av § 5, fjerde ledd, at det ikke kan oppbevares gass der i det hele tatt. For gass gjelder dette også når det gjelder bod på loft", skriver direktoratet på sine hjemmesider.

Tett beholder og god lufting

Felles for lagring av alle typer brannfarlig væske og gass er at de skal lagres i tette og godt merkede beholdere.

Det bør også være god lufting i rommene oppbevaringen skjer.

Selvantenning

Det er viktig å være klar over at filler som har vært i kontakt med oljeprodukter kan selvantenne. Disse må derfor kastes på et egnet sted eller oppbevares i tette og ubrennbare beholdere.

Gass og propan

Propan er først og fremst en energikilde på hytta, men mange benytter også gassen i boligen, og spesielt i disse grilltider.

Det kan ikke oppbevares mer enn 55 liter innendørs av propan eller andre gasser. Den samme regelen gjelder også for oppbevaring i frittliggende bod eller garasje.

Loftet

Det gjelder spesielle regler for lagring på loft og i kjeller. På loftet kan det KUN lagres brannfarlige væsker. Brannfarlige gasser kan derfor IKKE lagres på loftet.

Kjelleren

I kjelleren (eller andre rom under bakkehøyde) er det forbudt å lagre brannfarlige gasser, fordi disse er tyngre enn luft og lar seg derfor ikke så lett lufte ut. Det innebær en forhøyet brannrisiko ved en eventuell lekkasje.

Garasjen

Særlig i fellesgarasjer er det ifølge Morten Engmann et problem at folk lagrer alt annet enn bilen der.

- Når det plasseres gamle møbler, vedsekker og annet brennbart materiale i garasjen kan dette være forlokkende for dem som har lyst til å tenne på.

Han forteller at de hovedsakelig reiser ut på befaringer i borettslag og tilsvarende garasjeanlegg dersom de får bekymringsmeldinger.

- Da oppfordrer vi eierne til å bruke garasjen til det den er ment for, sier branninspektøren.

- Til syvende og sist er det likevel borettslagets eller sameiets plikt å informere boligeier om ansvaret den enkelte har etter lov og forskrift. Styret kan vedta strengere regler en det lovverket sier.

Mulig avkorting i forsikringen

Dersom det skulle oppstå brann som følge av uforsvarlig lagring av brannfarlige materialer eller stoffer, skal det mye til før det inntreffer en forkortning i forsikringsutbetalingen.

- Det vil være en individuell vurdering i hvert tilfelle, men generelt må uaktsomheten være meget grov for at et forsikringsselskap skal kunne foreta avkortning i forsikringsutbetalingen, sier fagdirektør for brann i Gjensidige, Odd Rød, til klikk.no.

Han understreker imidlertid at når det gjelder propan og andre gasser er risikoen for avkorting større ved brudd på reglene, fordi her er brannforskriftene mer spesifikke enn når det gjelder brannfarlige stoffer generelt.

I alle tilfeller må det foreligge en klar sammenheng mellom lagringen og årsak til brannen.

Les også:

Dette utstyret slukker brannen

Derfor skal du skru av pc-en

Slik sikrer du mot brann

Dette barnesetet er best i test

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning