RETTIGHETER ETTER BOLIGKJØP

Dette har du krav på etter boligkjøpet

Om eiendommen du har kjøpt har en mangel, skal du alltid klage til selgeren.

KATTA I SEKKEN: Her er dine rettigheter når du har kjøpt bolig.
KATTA I SEKKEN: Her er dine rettigheter når du har kjøpt bolig. Foto: FOTO: mirven på Flicker.com. Noen rettigheter reservert.
Publisert Oppdatert

Som kjøper av fast eiendom har du mange rettigheter, om det viser seg at eiendomskjøpet har feil eller mangler.

Disse kravene har du rett til å sette frem i forbindelse med en klage:

  • Holde tilbake penger
  • Be om retting av feil
  • Be om prisavslag
  • Kreve kjøpet hevet
  • Kreve erstatning
  • Sette frem krav ved forsinkelse
  • Oppfyllelse
  • Fremme reklamasjon/klage

Lov om avhending av fast eigedom (Lovdata.no) sikrer rettighetene til kjøpere av fast eiendom.

Forbrukerrådet har laget en god oversikt over hvordan du skal forstå og tolkene de ulike punktene i avhendingsloven.

Klag så raskt du kan

Kjøper du fast eiendom har du anledning til å reklamere i fem år, men du må fremme klagen innen rimelig tid etter at du har oppdaget en feil eller mangel.

Du bør ikke gjøre utbedringer og reparasjoner før du har meldt en klage. Da kan du miste rettighetene du har.

Avhendingsloven omfatter alle rettighetene du har i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom.

Med fast eiendom menes tomten / grunnen og det som er varig tilknyttet grunnen, som for eksempel enebolig, rekkehus, selveierleilighet, gårdsbruk, hytte eller lignende.

Forbrukerrådet har utarbeidet en klageveilder, hvor du finner ferdig oppsatte maler for krav- og klagebrev i forbindelse med eiendomskjøp.

NRKs Forbrukerinspektørene har også laget en god gjennomgang av forhold du bør ha klart for deg i forbindelse med et eiendomskjøp.

MittOppdrag : Få anbud fra håndtverkere

Krav til eiendommen

PASSER NØKKELEN: Når du kjøper bolig, har du mange rettigheter om det er feil eller mangler.
PASSER NØKKELEN: Når du kjøper bolig, har du mange rettigheter om det er feil eller mangler. Foto: Foto: Illustrajonsfoto Scanpix

Eiendommen skal være i samsvar med det som er avtalt mellom selger og kjøper.

Det som er avtalt følger av muntlig og skriftlig informasjon gitt av selger, eller hans representant ved salget, herunder også takst og tilstandsrapport. Dessuten er det vesentlig hvordan eiendommen fremsto på salgstidspunktet.

Eksempelvis, var det en kjøkkeninnredning i boligen da du signerte kjøpekontrakten, skal den fortsatt være der når du overtar.

I de tilfellene hvor prospekt, takst eller andre beskrivelser av eiendommen ikke gir noen særlig informasjon om eiendommens tilstand, har loven retningslinjer for hvilke krav som skal gjelde eiendommer generelt.

Norges Eiendomsmeglerforbund har satt opp en liste over løsøre og tilbehør som skal følge boligen ved salg om det var synlig på visning, og det ikker avtales noe annet mellom selger og kjøper.

Du har krav på opplysninger

Selgeren av en eiendom har plikt til å opplyse om alt ved eiendommen som selgeren vet om, eller må kjenne til.

Opplysningsplikten gjelder både boligen, tomtegrunnen og om eventuelle private eller offentlige planer i nabolaget.

Om du ikke får opplyst negative ting ved eiendommen, kan det bety at du har rett til å fremme et krav om mangel.

Det selgeren opplyser kjøperen om må være korrekt. Det hjelper ikke at selgeren påberoper seg å ha gitt dem i god tro, om opplysningene er faktisk feil.

Selgeren har også ansvar for opplysninger som gis av eiendomsmegler, opplysninger i takst, tilstandsrapport og videre.

Hvis opplysningene ikke har noen betydning for kjøpet, i forhold til den juridiske avtalene og prisen - vil de neppe bli regnet som en mangel, opplyser Forbrukerportalen.

Solgt «som den er»

Ofte blir en eiendom solgt «som den er». Kort sagt betyr det at det du ser er det du får.

At denne setningen står i salgsprospektet, betyr ikke at selgeren kan frasi seg ansvar fullstending.

Kjøperen kan alltid kreve erstatning for mangler som ikke er opplyst om.

Etter eiendommen er overtatt, bør kjøperen gå gjennom eiendommen for å se om den er i henhold til det som er avtalt. Mener du det er mangler eller feil ved eiendommen som ikke ble opplyst om må du klage til selgeren så raskt som mulig.

Kjøperen kan ikke hevde at det foreligger mangler dersom han kjente eller måtte kjenne til manglene da avtalen ble inngått.

Les også:

Løsøre på rømmen

Forsikrer seg mot tregt boligmarked

Her får du billigst lån

Soling gir deg kviser

MittOppdrag : Få anbud fra håndtverkere

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning