NCS og fargekoder

Dette betyr fargekodene

Men noen fagfolk mener det ikke er nødvendig å kunne dem.

DENNE ELLER DENNE: Fargekodene kan fortelle deg mye om hvordan fargen kommer til å se ut når den kommer på veggen.
DENNE ELLER DENNE: Fargekodene kan fortelle deg mye om hvordan fargen kommer til å se ut når den kommer på veggen. Foto: FOTO: Thinkstockphotos
Publisert Oppdatert

Å male veggen er kanskje den aller raskeste og mest effektive måten å skape forandring hjemme på. Det lanseres stadig nyheter, både i farger og typen maling, så det burde være enkelt nok for de aller fleste å finne en farge man liker.

Men det er ikke så enkelt som man kanskje tror det skal være å finne drømmefargen.

Mange har opplevd at fargen som ser perfekt ut i butikken eller på fargekartet slett ikke blir like fin når den kommer opp på veggen hjemme. Eller kanskje man har forelsket seg i en farge hos naboen eller på et hotellrom, og så strevd med finne tilsvarende når man så kommer i butikken. For hvordan vet man egentlig hvilken tone fargen har i seg? Er rosafargen litt grå eller har den kanskje litt beige i seg?

Og nettopp her kommer fargekoder inn.

Et nyttig verktøy

Har du kjøpt maling eller vært i fargehandelen, har du helt sikkert lagt merke til at alle fargene har et nummer som består av både tall og bokstaver. Mange har kanskje også et navn. Navnene på farger varierer fra produsent til produsent, men den nøyaktig samme fargen har samme tall- og bokstavkode uansett hvor malingen er kjøpt.

- Dette er fordi vi i Europa benytter oss av fastsatte fargebeskrivelsessystemer, forklarer Lone Bjørslev Kisbye hos Flügger til Bonytt.no.

- Det mest brukte er systemet er NCS, som står for Natural Colour System, et system som beskriver fargene visuelt, altså måten vi oppfatter dem på.

KODESPRÅK: Tall og bokstaver beskriver akkurat hvilken farge du har foran deg.
KODESPRÅK: Tall og bokstaver beskriver akkurat hvilken farge du har foran deg. Foto: FOTO: Thinkstockphotos

Bjørslev Kisbye forklarer:

Dette er NCS

Natural Colour System, som som kjent er det mest benyttede fargesystemet i Europa i dag, er opprinnelig et svensk system som ble lansert en gang på 1970-tallet.

- Systemet benyttes i bransjer hvor man kommuniserer med farger, forklarer Tale Henningsen hos Akzo Nobel.

- Systemet kategoriserer farger, og gjør at alle forstår fargene likt. NCS definerer nemlig farger etter hvordan øyet oppfatter dem.

Henningsen forklarer:

- "Fargekroppen" i NCS systemet ser ut som en slags globus. I midten danner hvit- sort midtaksen gråtoneskalaen, og rundt ligger alle fargene i fargesirkelen.

Utgangspunktet for NCS er de mest kolørsterke fargene satt i system:

Gul: Y (Yellow)

Gul og Rød: Y + R (Yellow + Red)

Rød: R

Rød + Blå: R + B

Blå: B

Blå + Grønn: B + G

Grønn: G

Grønn + Gul: G + Y (Green + Yellow)

- Rekkefølgen er alltid den samme, forklarer Henningsen.

- Dette "fargespråket" er relativt lett å lære seg, og kan gjøre jobben svært mye enklere med å finne ut av hvordan fargene vil se ut, ikke bare på den lille fargeprøven, men også når de blir slått opp stort på veggen. Koden er nemlig en beskrivelse av fargeforholdene i fargen. Hvor mye sort fargen inneholder for eksempel, og om den er varm eller kald. Et felles fargespråk som dette er et nytting verktøy, både for deg som skal male hjemme, men også for profesjonelle, som jobber med farge til daglig.

Slik leser du koden

Hver farge i NCS systemet oppfattes som en blanding av tre begreper: kulør, svarthet og hvithet.

- Deretter bygger det på forholdet til Y (gult), R (rødt), B (blått) og G (grønt), forklarer Tale Henningsen hos Akzo Nobel til bonytt.no.

- Nyansene som oppstår er da også fargene som befinner seg mellom hovedfargene, blandet med kulør, hvitt og sort. Dette frembringer også nye farger som for eksempel oransje, lilla, turkis og beige.

Administrerende direktør i Ifi, Bjørg Owren, forklarer hvordan man skal "lese" og forstå NCS kodene:

- Kodene i NCS systemet består av to ledd, hvorav det første forteller noe om forholdet mellom hvitt, sort og kulør, forklarer Owren.

- Det andre leddet beskriver hvilken kulør, altså farge, det er snakk om. Kunsten er å forstå sammenhengen i koden, og hvordan fargene virker sammen.

Henningsen bruker fargekoden 2030-Y40R som eksempel:

- Koden består jo som man ser av flere ledd. Så tar man utgangspunkt i at tallene alltid skal ha en maksimumsverdi på 100 prosent.

1. Tallet 20 i første ledd indikerer prosenten av sort i fargen. Noe som jo vil si at inneholder den 30 prosent hvit, så inneholder den jo da nødvendigvis 70 prosent svart. Vær obs på at mye svart i en farge gjør den veldig mørk.

2. Tallet 30 indikerer graden av kulør (Høyt tall indikerer at fargen er kraftig og intens). Denne fargen har da altså bare 30 prosent kulør, og sammen med 20 prosent sort betyr det at det er 50 prosent hvitt i fargen fordi summen av sort, kulør og hvitt skal bli 100 prosent.

3. Y står for at fargen i utgangspunktet er gul (Y står for Yellow), med 40 prosent Rødt (R) i seg.

- Ut i fra fargekoden 2030-Y40R, ser vi da at denne fargen er en relativ dyp oransje farge, forklarer Henningsen.

- Det kan kanskje være litt vanskelig å skjønne seg på til å begynne med, men det hele har en logikk, og etter hvert vil man oppdage at man kan lese seg til mye informasjon om fargen ut fra NCS koden.

Owren tar for seg S 5005-R80B som et annet eksempel:

Siden det første tallet beskriver mengden av sort, har denne fargen altså 50 prosent sort i seg. Og når de to siste tallene beskriver hvor mye kulør det er i fargen, vil det si at denne fargen har 5 prosent kulør.

De resterende 45 prosentene (100 - 55 = 45) er hvite.

- Med andre ord kan man se at dette er en farge med mye sort i seg, forklarer Owren.

- Den har kun 5 prosent kulør, og vil derfor virke litt grålig heller enn fargesterk.

2. Andre ledd: R80B:

- Grunnfargene forkortes til forbokstaven i fargens engelske navn, forklarer Owren.

- Fargene i systemet består aldri av mer enn to grunnfarger.

Det andre leddet forteller oss dermed at dette er en rød (R) farge med 80 prosent blå (B).

- Siden det er såpass mye blått i denne fargen, vet vi at denne fargen vil virke mest blå, men rødheten vil gi den litt varme, forklarer eksperten.

- I de tilfeller hvor det kun er én bokstav i ledd 2 dreier fargen seg om en ren farge, altså en ren gul, en ren blå, en ren rød eller en ren grønn. Dersom fargen befinner seg på den grå fargeskalaen som kun består av en blanding av hvitt og sort, vil ledd to erstattes med en N, da fargen ikke inneholder noen av de fire grunnfargene.

Nyere utgave

FARGEKART: På Fargerike sine fargekart får man god informasjon om hvilke farger som er i skuddet nå, hvordan man kan matche med andre farger og hvilke farger man kan bruke som kontrastfarge.
FARGEKART: På Fargerike sine fargekart får man god informasjon om hvilke farger som er i skuddet nå, hvordan man kan matche med andre farger og hvilke farger man kan bruke som kontrastfarge. Foto: FOTO: Fargerike

I 1995 kom en ny versjon av NCS-fargene.

FARGEEKSPERT: Dagny Thurmann-Hoelseth er kreativ leder hos Fargerike og jobber med farger hver eneste dag. Hun mener NCS koder er bare for de som er spesielt interesserte, og nokså unødvendig for folk flest å kunne.
FARGEEKSPERT: Dagny Thurmann-Hoelseth er kreativ leder hos Fargerike og jobber med farger hver eneste dag. Hun mener NCS koder er bare for de som er spesielt interesserte, og nokså unødvendig for folk flest å kunne. Foto: FOTO: Fargerike

- Dette er fordi enkelte pigmenter var blitt tatt ut av markedet, forklarer Bjørslev Kisbye.

- Det kom et forbud mot blyholdige pigmenter i malingen, og NCS måtte revidere fargeutvalget. Dermed var det slik at en del av fargene stemte ikke med verdiene.

Dette ser du på noen NCS koder - om det står en "S" foran resten av tallrekka.

- S-en står for Second Edition, forklarer Tale Henningsen hos Akzo Nobel til bonytt.no.

- Men bortsett fra det har den ingen annen praktisk betydning.

- Men, advarer Owren, det er likevel viktig å få med om du skal male med en farge som har denne S-en i koden.

- Samme kode med og uten S kan nemlig bety at fargene er ulike, forklarer eksperten.

Til sammen har NCS systemet kategorisert mer enn 3000 farger.

- Fargene dekker så og si hele fargespekteret, utdyper Henningsen.

- Fra det helt lyse til svart, og i alle fargevarianter.

NCS: De fire grunnfargene rød, blå, gul og grønn er selve ryggraden i systemet.
NCS: De fire grunnfargene rød, blå, gul og grønn er selve ryggraden i systemet. Foto: FOTO: Nordsjö/Akzo Nobel

Egne fargesystemer

Mange produsenter opererer med egne fargesystemer i tillegg til NCS.

- Akzo Nobels eget system baserer seg for eksempel på det tyske RAL-systemet, beskriver Henningsen.

- Dette fargekartet er først og fremst beregnet for industrien.

Dette systemet er ikke lagt opp på samme måte som NCS.

- Her er kartet satt sammen av mer eller mindre tilfeldig valgte farger, altså ikke farger satt i system.

Unødvendig for folk flest

Kreativ leder hos Fargerike, Dagny Thurmann-Hoelseth, mener også at NCS koder er et nyttig verktøy for folk som jobber med farge til daglig, men hevder det er bare tull å fremstille det som viktig å kunne lese disse kodene for hvermansen.

- Fargekoder på de mange fargene som er klassifiserte i NSC systemet er for fagfolk og spesielt interesserte, forklarer Thurmann-Hoelseth til Bonytt.no.

BESKRIVER FARGENE: Det mest brukte fargesystemet i Europa er NCS. Dette systemet beskriver fargene visuelt, altså slik vi oppfatter dem.
BESKRIVER FARGENE: Det mest brukte fargesystemet i Europa er NCS. Dette systemet beskriver fargene visuelt, altså slik vi oppfatter dem. Foto: FOTO: Thinkstockphotos

- Det kan rett og slett bli litt mye å forholde seg til for folk flest som skal velge farger til hjemmet, og det det er ikke avgjørende for å gjøre gode valg, å kunne forstå seg på og lese disse kodene. Selv de som jobber i butikkene våre må gå på kurs for å lære seg å jobbe med disse kodene, så å forvente at folk skal sette seg inn i dette når de "bare" skal velge farger til hjemmet, er rett og slett litt unødvendig.

Thurmann-Hoelseth forklarer at hos Fargerike lager de fargekart som presenterer fargenyheter og visuelt viser hvordan farger passer sammen.

- Fargekartene forenkler prosessen med å finne farger, og dette er ofte et mye bedre verktøy for folk, og nok i massevis i forhold til å kunne velge farger. For å skulle begynne å velge mellom bortimot 2000 nyanser kan fort bli veldig overveldende, og føre til at noen tenker: "Nei, dette orker jeg ikke ta stilling til."

Får hjelp i butikk

Fargeeksperten forklarer at om man for eksempel ønsker å matche en farge til en ting man har i hjemmet, eller på noen annen måte trenger å få blandet en farge, får man enkelt hjelp til dette i butikk hvis man ikke finner dette i fargekartet.

- Å lære seg kodene og å slavisk følge hva som i følge disse passer sammen av farger, kan fort bli veldig "skoleriktig" i forhold til fargelære, men kan mangle det lille ekstra, forklarer Thurmann-Hoelseth.

- Da kan det være fint å få litt råd og hjelp, enten av fargekart som eksperter har satt sammen, eller av betjeningen i din lokale fargehandel, som har dette som jobb. Ofte må man nemlig ha litt erfaring for å tøre å bryte reglene litt, som jo ofte er det som gir det flotteste uttrykket.

Les også:

Slik maler du tregulv

Her finner du de kuleste interiørbildene

Slik finner du den perfekte hvitfargen

Her er årets heteste farge

FINN DEN RETTE: Mange blir overrasket over at fargen ser annerledes ut på veggen enn i bøtta.
FINN DEN RETTE: Mange blir overrasket over at fargen ser annerledes ut på veggen enn i bøtta. Foto: FOTO: Thinkstockphotos

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen