Bygde på ferdighuset

Frekt tilbygg ga det ordinære 60-tallshuset et estetisk løft.

Et innfelt mellombygg bryter opp bygningskroppen og markerer skillet
mellom nytt og gammelt. Nye vinduer ble satt inn i den gamle delen for at tilbygg og hovedhus skulle harmonere.
Et innfelt mellombygg bryter opp bygningskroppen og markerer skillet mellom nytt og gammelt. Nye vinduer ble satt inn i den gamle delen for at tilbygg og hovedhus skulle harmonere. Foto: Foto: Espen Grønli
Publisert Oppdatert
Mønehøyde og takvinkler er videreført fra hovedhuset. Både tilbygg
og hovedhus er kledd i lektepanel og sørger for en naturlig sammenheng mellom nytt og gammelt.
Mønehøyde og takvinkler er videreført fra hovedhuset. Både tilbygg og hovedhus er kledd i lektepanel og sørger for en naturlig sammenheng mellom nytt og gammelt. Foto: Foto: Espen Grønli
De mørke feltene viser hvor huset ble utvidet.
De mørke feltene viser hvor huset ble utvidet. Foto: Foto: Espen Grønli

Huset i Asker var et typisk ferdighus fra 60-tallet, med rektangulær form, høy grunnmur og horisontal panel.

Beboerne kjøpte huset med tanke på senere utvidelse og hadde forsikret seg om at tomtens utnyttingsgrad ga rom for utbygging. Både byggherre og arkitekt MNAL Ingrid Ulving Gjørven ønsket å gjøre huset spenstigere.

- Man kan diskutere hvorvidt dette typiske ferdighuset skulle videreføres i all sin enkelhet og basere tilbygget på dette konseptet. Vi syntes imidlertid tomten og boligens beliggenhet var for innbydende til ikke å gjøre noe mer spennende ut av prosjektet, sier Gjørven.

Både oppdelingen av bygningskroppen og utformingen av balkong og vinduer var sentrale elementer i forvandlingen fra pregløst ferdighus til et karakteristisk, men likevel helhetlig og moderne bygg. Hovedhuset ble bygd på i lengderetningen, mot nord. Et lite, innfelt mellombygg skiller den gamle delen fra den nye og gir et hint om husets historie. Den runde funkisbalkongen mot øst markerer ytterligere overgangen mellom nytt og gammelt.

- For å tilføre stramhet og karakter valgte vi å kle huset med lektepanel og trekke kledningen helt ned over grunnmuren til sokkeletasjen, sier arkitekten.

Det runde vinduet og de smale vertikale på gavlveggen bidrar ytterligere til å gi huset særpreg. Samtidig som verken arkitekt eller byggherre ønsket å tilsløre at en utbygging hadde funnet sted, var det heller ikke om å gjøre å skape et kontrasterende bygg. Et harmonisk samspill ble oppnådd ved å skifte ut deler av de originale vinduene i hovedhuset i stil med tilbyggets nyere vinduer.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning