Forsikring av huset

Tusenvis å spare på villaforsikringen

Både i byen og på landet kan du spare penger på hvor du kjøper boligforsikringen din.

VILLAFORSIKRING: Du kan spare tusenvis av kroner på å sjekke prisen på husforsikring.
VILLAFORSIKRING: Du kan spare tusenvis av kroner på å sjekke prisen på husforsikring. Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

Forsikringspremier

</p> </div>

Skal du forsikre huset ditt er det mye å spare på hvilken forsikring du velger.

For en bolig i Oslo er den dyreste villaforsikringen nesten dobbelt så dyr som den billigste.

På hus i Tromsø, Bergen, Skedsmo og på Tynset kan du spare drøyt 2000 kroner på villaforsikringen, avhengig av hvor du bor.

Her kan du selv sjekke resultatene av undersøkelsen.

Dette gjorde vi

Vi har fått priser på villaforsikring fra fem av de største forsikringsselskapene i Norge.

Prisene er hentet inn samme uke.

Alle husene er villaer på 170 kvadratmeter med boligalarm. Boligen er bygget i 1990 og har ikke vannstopp eller tilleggsareal.

Prisene er standardpriser uten samlerabatt.

Resultatet

Gjensidige kommer dårligst ut i pristesten og er dyrest både i Oslo, Skedsmo, Tynset og Bergen.

- Jeg er overrasket over at vi ble dyrest på samtlige steder, sier produktutvikler Linda Engen i Gjensidige Forsikring . Hun påpeker at de fleste forsikringsselskaper nå priser etter kundens alder.

- Dermed kan de som priser på alder bruke prisen for sine eldste og billigste kunder i denne undersøkelsen, mens vi har oppgitt en gjennomsnittspris, sier Engen. Hun sier de også har en grunnforsikring som omfatter mer enn andre forsikringer.

- Vi har for eksempel med rotteskader og ombygging av bolig for tilpasning av rullestolbrukere og ubegrensede summer der konkurrentene har valgt å ha begrenset sum. Det kan jo føre til at grunnpakken vår er noe dyrere enn de som tilbyr en begrenset dekning, sier Engen.

If kommer best ut både i Oslo og Skedsmo, men er dyrest i Tromsø.

- Vi er selvsagt godt fornøyde med å være billigst disse to stedene, ikke fullt så glade for pristoppen i Tromsø. Men det viktigste for oss er uansett at vi er stabile og forutsigbare på pris over tid for kundene, sier informasjonsrådgiver Jon Berge i If.

Han påpeker at forsikringsprisene hos alle selskapene endres flere ganger i året, så hvem som er dyrest og billigst vil variere.

- Nordmenn er generelt godt forsikret. Det er bra, men det er ingen vits å være forsikret dobbelt opp, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

Også DnB NOR synes det er hyggelig å være billigst i Bergen og på Tynset i undersøkelsen.

Informasjonssjef Ole Irgens i DnB NOR Skadeforsikring sier forskjellene kan skyldes ulike kriterier som størrelse på boligen, standard, sikkerhetstiltak og lokale distriktsforhold. Derfor vil det være individuelle forskjeller på den prisen kunden vil få.

Forskjeller

HUSFORSIKRING: Du bør velge en forsikring som passer ditt behov.
HUSFORSIKRING: Du bør velge en forsikring som passer ditt behov. Foto: FOTO: Colourbox

Hva bør jeg tenke på når jeg kjøper forsikring?

 • Undersøk godt hvilke tilbud som finnes i markedet.
 • Du bør kjøpe forsikring ut fra behov.
 • Bruk gjerne Finansportalen, der forsikringsbransjen selv har lagt inn fakta om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Finansportalen drives av Finansdepartementet.
 • Les avtalene nøye og sjekke hva forsikringen dekker og ikke bare pris.
 • Blir du uenig med forsikringsselskapet om hvem som har ansvaret i en sak, kan du ta saken til Forsikringsklagekontoret.
 • Du kan miste retten til forsikring hvis du gjør noe du ikke bør gjøre. Eks: Hvis du har hatt innbrudd og ikke har låst dørene, eller hatt brann fordi du har forlatt juletre med brennende lys.

Kilde: Kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

If har i sine priser likevel lagt inn et tilleggsareal på 10 prosent. Forsikringstakeren er en gjennomsnittskunde på 55 år. Innbrudd- og brannalarmen har overføring til alarmstasjon.

Egenandelen er 4.000 kroner.

Forsikringen dekker:

 • Brann
 • Vann
 • Tyveri og skadeverk
 • Andre plutselig og uforutsette bygningsskader og hage. Eksempler: Utvendig vannbasseng, boblebad, badestamp, gjerde, fast trebrygge og flaggstang. Erstatningen er begrenset med til sammen kr 150.000, men likevel begrenset til 50.000 kroner for fast trebrygge. Andre typer brygge eller kaianlegg og lignende dekkes ikke.
 • Rettshjelp dersom det er en tvist mellom forsikringseieren og en tredjeperson om knyttet til boligen (kjøp/salg av bolig, grenseoppgang mellom bolig etc.) vil kunden ha en dekning som dekker utgifter til advokat, retten, vitner etc.
 • Naturskade: storm, flom, stormflom, skred, jordskjelv og vulkanutbrudd. Alle betaler samme premie for naturskadeforsikringen - nemlig 0,09 promille av forsikringssummen. Det tilsvarer ni kroner pr. 100.000 i forsikringssum.
 • Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Tilleggsforsikring: En villaforsikring kan utvides med Ifs Superforsikring. Da dekker forsikringen også sopp- og råte, stokkmaur, borebiller og andre skader forårsaket av dyr (for eksempel rotter og mus). En utvidet forsikring koster rundt 20 prosent mer. I tillegg kan du få ytterligere rabatter for medlemskap i flere forbund og foreninger samt ulike skadeforebyggende tiltak.

Detaljerte vilkår for hva forsikringen dekker hos If.

TrygVesta

I disse eksemplene er det regnet med en egenandel på 6.000 kroner, og prisene er basert på ordinær villaforsikring. Det er den de selger mest av. Prisene er uten samlerabatter. Forsikringen er inkludert naturskade, som er obligatorisk for alle selskapene. Forsikringssummene er beregnet etter FNO sitt "Pristabell for skjemavurdering". Dette er det samme i alle selskap.

Forsikringen dekker:

 • Brann
 • Vann
 • Tyveri
 • Skadeverk
 • Andre bygningsskader som blant annet hage
 • Rettshjelp
 • Naturskade
BOLIGFORSIKRING: Det er over 3.000 kroner på å spare fra den billigste til den dyreste villaforsikringen i Klikks undersøkelse.
BOLIGFORSIKRING: Det er over 3.000 kroner på å spare fra den billigste til den dyreste villaforsikringen i Klikks undersøkelse. Foto: FOTO: Colourbox

Detaljerte vilkår for hva forsikringen dekker og tilleggsdekninger hos TrygVesta.

DnBNOR

Egenandel 4.000 kroner.

Forsikringen dekker:

 • Brann
 • Vann
 • Tyveri
 • Skadeverk
 • Naturskade
 • Andre bygningsskader i hage, for eksempel gjerde, flaggstang, terrasse, utvendig svømmeanlegg og liknende.
 • Rettshjelp dersom det er oppstått en tvist mellom kunden og en tredjeperson om boligen (kjøp/salg av bolig, grenseoppgang mellom bolig etc.) vil kunden ha en dekning som dekker utgifter til advokat, retten og vitner.

I DnBNOR skadeforsikring kan kunden velge mellom Villa Basis og Villa Best. Dersom en velger Villa Best vil kunden ha flere dekninger/tilleggsdekninger inkludert.

Tilleggsdekninger:

 • skade som skyldes sopp- og råteskade
 • dersom du blir utsatt for en ulykke og blir avhengig av rullestol vil du få dekket kostnadene til ombygging slik at boligen blir tilrettelagt en rullestol
 • skade som skyldes kjæledyr
 • kunstnerisk utsmykning av boligen
 • følgeskader som skyldes at vann har kommet gjennom utette tak, vegger eller som skyldes sviktende drenering.
 • Detaljerte vilkår for hva forsikringen dekker hos DnBNOR.

Gjensidige

Prisene i undersøkelsen er standardpriser. Det er mulig å oppnå inntil 60 % rabatt for skadeforebyggende tiltak i tillegg til samlerabatt. Alarm som er med i denne undersøkelsen gir 14 % rabatt.

Egenandelen er 4.000 kroner.

Forsikringen dekker:

 • Brann
 • Vann
 • Tyveri og skadeverk
 • Andre bygningsskader, som for eksempel rotteskader.
 • Hage: Busker, vekster, gjerde, flaggstang, badestamp og liknende med ubegrenset sum. Dekker ikke klimatiske skader som frost, eller dyr, insekter og gnagere som gjør skade på hageanlegget.
 • Rettshjelp: hvis du kommer havner i en tvist i egenskap av å være huseier så dekker forsikringen inntil kr 100.000 til advokat. Det kan for eksempel være nabotvist om felling av trær, eller tomtegrense.
 • Naturskade

Tilleggsdekninger:

Hvis noen i husstanden blir utsatt for ulykke og blir rullestolbruker, eller man får barn med medfødt handikap så utbetales inntil 250.000 kroner for ombygging og tilrettelegging av boligen.

Selv om boligen ikke er totalskadet så kan du starte og bygge den opp fra bunnen uten å måtte bygge på restverdien, hvis boligen er mer enn 75 prosent skadet. Dette kan være av stor betydning, særlig for eldre hus. Man får muligheten til å velge annen planløsning for eksempel ved gjenoppbygging.

ULIK PRIS: Villaforsikringene er dyrere i byene enn utenfor.
ULIK PRIS: Villaforsikringene er dyrere i byene enn utenfor. Foto: FOTO: Colourbox

Hus Pluss gir enda bedre dekning. Den inkluderer:

 • Sopp og råtedekning
 • Følgeskader av utett tak eller vegger (selve skaden er ikke dekket fordi den skyldes manglende vedlikehold, men hvis vann har trengt inn via et utett tak og laget omfattende skader inne i huset så dekker de skaden - selve taket må kunden utbedre selv.)
 • Følgeskader som skyldes dårlig håndverker arbeid, men selve feilen er håndverkeren selv pliktig å erstatte.

Detaljerte vilkår for hva forsikringen dekker hos Gjensidige.

Storebrand

Prisene tar utgangspunkt i en forsikringstaker på 38 år. Egenandelen er på 4.000 kroner. Eneboligen har normal standard uten skader som har medført utbetaling på husforsikringen de siste tre årene. Den har ikke krypkjeller, eller soppskade. Storebrand tilbyr to typer husforsikringer som dekker forskjellige ting: Super eller standard. Du velger selv en egenandel på 4.000, 8.000, 16.000 eller 30 000 kroner. Jo høyere egenandel, jo billigere er forsikringen.

Forsikringen dekker:

 • Bygninger nevnt i forsikringsbeviset.
 • Utvendige rør, ledninger og tanker.
 • Hageanlegg, utvendig svømmebasseng/badestamp, gjerde, flaggstang og brann- og natur skade på trebrygge med til sammen 50.000 kr ved dekning Standard og kr 300.000 ved Super.
 • Installerer du boligalarm tilknyttet alarmsentral, får du lavere pris på husforsikringen.

Standard dekker:

 • Brann
 • Vann
 • Tyveri og skadeverk av bygningsdeler, gjerde, flaggstang samt plutselig skadeverk. Regler for sikring mot tyveri og skadeverk gjelder.
 • Naturskade som f. eks. storm, skred og flom.
 • Andre bygningsskader som svikt i bærende bygningskonstruksjoner, annen plutselig skade på bygningen, snøtyngde, snøpress på bygningen, ras på eller fra tak.
 • Rettshjelp

Super dekker:

 • Sopp- og råteskade på bygning.
 • Vannskader som følge av at vann trenger inn i bygning gjennom vegger og tak.
 • Når vanninntregning skjer gjennom pipe, terrasse o.l eller flat tak er egenandelen 16.000 kroner.
 • Skader som skyldes utett våtrom
 • Skade på bygningen forårsaket av dyr og insekter.
 • Tilpasning av bolig som følge av varig medisinsk invaliditet etter en ulykke. Inntil 250 000 kroner spesielle regler gjelder.
 • Maksimal erstatning for: Hageanlegg er økt til 300.000 kr. Påbud fra offentlig myndighet er økt til 500.000 kr.

En detaljert oversikt over hva forsikringen dekker hos Storebrand.

Les også:

Tyven driter i innbruddsalarmen din

Slik holder du grunnmuren fri for vann.

De bygde drømmehuset.

BOLIGFORSIKRING: Det er mye å spare på å sjekke pris.
BOLIGFORSIKRING: Det er mye å spare på å sjekke pris. Foto: FOTO: Colourbox

Slik maler du huset.

Møbler til hagen som passer ditt hus.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning