Bolig og økonomi

Tusenlapper å spare på forsikring, boliglån og strøm

Vi viser deg hvordan du kan spare tusenlapper på privatøkonomien din.

SPARE PENGER: Ved å gå gjenom privatøkonomien din, kan du med enkle tiltak spare mange tusenlapper.
SPARE PENGER: Ved å gå gjenom privatøkonomien din, kan du med enkle tiltak spare mange tusenlapper. Foto: FOTO: ThinkStock/Digital Vision
Publisert Oppdatert

Starten på et nytt år er god tid for å gå gjennom sin privatøkonomi. Har du kontroll på den? Vet du hva du betaler i forsikring, strøm og lån? Sannsynligvis har du en viss oversikt over hva du betaler, men sannsynligheten er også stor for at du betaler for mye.

Et skifte av strømleverandør kan for eksempel gi deg en hyggelig gevinst.

Og når det gjelder forsikringer er det godt mulig at du har dobbeltdekning eller har forsikringer du strengt tatt ikke trenger, som for eksempel trygghetsavtale fra en elektrokjede.

Bytter du bank, er det også noe å spare.

Samlet kan det bli mange tusenlapper å bruke på andre ting. Og det bare med noen få, enkle grep.

I vårt tilfelle har vi regnet oss frem til en årlig besparelse på 9500 kroner.

- I de verste eksemplene vi kjenner til har folk betalt 20 000 kroner i forsikringer de bare hadde behøvd å betale halvparten for, sier daglig leder av Finansportalen, Elisabeth Realfsen, til Bonytt.no.

Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet.

Strømutgiftene

Vi er nå i den tiden på året hvor strømprisene tradisjonelt stiger mest, samtidig som også energiforbruket er på sitt høyeste.

Det betyr at muligheten for å spare energikostnader også er størst om man hele tiden ligger inne med den rimeligste strømavtalen.

For en normalbolig ligger strømforbruket på rundt 20 000 kWh i året.

På Konkurransetilsynets prisoversikt er forskjellen mellom dyreste og rimeligste strømleveranse for tiden på 19,5 øre/kWh (levering uke 3 og standard variabel). Gjennom 2012 har imidlertid forskjellen ligget på rundt 15 øre/kWh.

Et middel av denne prisen, for å ta hensyn til at de færreste har den dyreste strømavtalen, blir 7,5 øre/kWh.

For vårt eksempel innebærer det en besparelse på rundt 1500 kroner ved å skifte strømleverandør.

Og enda mer er det å spare ved å gå igjennom strømforbruket og sjekke om man har unødvendige kostnader.

Det er viktig å være klar over at skifte av strømleverandører IKKE vil påvirke nettleien.

Økning i leverandørbyttene og mindre prisforskjeller

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har det gjennom 2012 vært en betydelig økning i leverandørbyttene hos forbrukerne.

Frem til og med tredje kvartal i år har forbrukerne ifølge NVE byttet strømleverandør 238 300 ganger, mens det for samme tidsperiode i fjor ble gjort 193 900 bytter, en økning på 23 prosent.

- Aktive strømkunder bidrar til et mer effektivt sluttbrukermarked for kraft, sier seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt til Bonytt.no, og forteller at tendensen med flere leverandørbytter har vist seg gjennom de siste årene.

- Samtidig har vi også sett at forskjellene i marginene har blitt mindre, men uten at vi kan utlede at antallet leverandørbytter har en direkte effekt på strømprisene. Det er imidlertid grunn til å anta at det kan være en sammenheng her, utdyper han.

Når man skal bytte strømleverandør, er oppfordringene fra Grammeltvedt at man bestreber seg på å få kontrakter som ligger inne på Konkurransetilsynets prisoversikt.

- Det gjør det enklere å sammenlikne ulike kraftleverandører.

Boliglån

Med dagens lave rentenivå, gir nok ikke bankskifte den største gevinsten. Men noe får man likevel igjen for å sjekke rentevilkårene og enten bytte bank eller ta et rentemøte med din eksisterende bankforbindelse.

BYTT BANK: Daglig leder av Finansportalen.no, Elisabeth Realfsen, vil gjerne at forbrukerne bytter bankforbindelse oftere.
BYTT BANK: Daglig leder av Finansportalen.no, Elisabeth Realfsen, vil gjerne at forbrukerne bytter bankforbindelse oftere. Foto: FOTO: Ida von Hanno Bast

Vi har tatt utgangspunkt i et boliglån på tre millioner, innenfor 60 prosent av verditakst og løpetid på 25 år.

Vi har videre forholdt oss til statistikken til Finans Norge (FNO) over de største bankene hva utlånsmengde angår.

Av de åtte som både var på Finansportalens liste og FNOs statistikk skilte det 400 kroner i måneden.

På årsbasis dreier det seg om en forskjell på 4800 kroner.

- Man kan godt ha flere bankforbindelser

Ifølge Elisabeth Realfsen i Finansportalen har forbrukerne en lav frekvens i sine bankbytter.

- Hovedsakelig bytter folk bankforbindelse på boliglånet sitt når de kjøper ny bolig, mens de ellers opplever det energikrevende å bytte bank, forteller hun.

- Vi registrerer at bare fire til fem prosent bytter bankforbindelse hvert år, og det mener vi er for lite.

Hun fremhever at mange forbrukere ofte har inngått totalkundeavtaler med en bankforbindelse, og at dette kan oppleves som et hindre for å bytte bank på blant annet boliglånet.

- Vårt råd til forbrukerne er at de ikke skal la seg begrense av slike produktpakker. I de fleste tilfellene går det fint å flytte ett eller flere produkter til en annen bank, og vi mener at forbrukerne gjerne kan ha flere bankforbindelser.

Boligforsikringer

Forsikring av boligen dreier seg i hovedsak om to typer: Innboforsikring og villaforsikring.

Vi har tatt utgangspunkt i følgende bolig: Tomannsbolig bygget i 1986, bruttoareal 130 kvadratmeter, normal standard og egenandel på 4000 kroner. Det er ikke installert tyverialarm, men brannalarm.

Ifølge Finansportalen.no er forskjellen i premien rundt 1700 kroner.

Når det gjelder innboforsikringen har vi tatt utgangspunkt innbokalkulatoren til Finansnæringens hovedorganisasjon (FNO). Videre har vi brukt eksempelet over og satt antall beboelsesrom til seks og antall beboere til fire. Til slutt satt vi standarden til "noe over middels" og egenandelen til 4000 kroner.

Resultatet ble en forskjell i premie på nærmere 1500 kroner.

- Konkurranseutsett forsikringene dine!

Elisabeth Realfsen mener det er store beløp å hente på å bytte forsikringsselskap jevnlig.

- Minst hvert tredje år bør man bytte, om man da ikke orker enda oftere. Fordi det viser seg at rabattene er store første gang man bytter, men når man har blitt en lojal kunde forsvinner gevinsten etter hvert og man kan til slutt enda opp med å betale en for høy premie. Det man derfor bør gjøre er rett og slett å konkurranseutsette forsikringene sine med jevne mellomrom.

Din egen selvassurandør

Et annet forhold Realfsen fremhever som kan ha en gunstig effekt på forsikringsregnskapet ditt, er å kvitte deg med småforsikringer.

- Man kan gjerne være selvassurandør på mindre ting som ikke har så høy gjenkjøpsverdi, som for eksempel et kamera eller lignende. Man bør også sjekke hva som skjer med premien dersom egenandelen forhøyes.

Av typen småforsikringer, er de såkalte trygghetsavtalene elkjedene tilbyr kanskje de hyppigste.

Unødvendige forsikringer

På sine nettsider skriver Forbrukerrådet at "denne type forsikringer er relativt dyre og dekningen begrenset. Du har også som regel mange av de samme rettighetene gjennom forbrukerkjøpsloven og øvrige garantier".

Forbrukerrådet gjør også oppmerksom på at vanlige forsikringer som innboforsikring, villaforsikring og reiseforsikring, allerede dekker mange av de samme områdene som tilleggsforsikringen.

Typisk kan en slik forsikring eller avtale koste fra rundt fem hundre kroner til opp mot to tusen kroner.

Og den dekker bare det ene forikringstilfellet, mens en innbo- eller reiseforsikring ikke har begrensninger på antall skadetilfeller. Som oftest dekker de imidlertid bare nyere produkter, og tilsvarende varer elkjedenes trygghetsavtaler vanligvis maksimum tre år.

Ubevisste forbrukere skaper prisforskjeller

Selv om det er flere tusenlapper å spare på å bytte bank, forsikringsselskap og strømleverandør, så er det ifølge Forsker 1 hos Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Lisbet Berg, begrenset bevegelse blant forbrukerne.

- Hverken EU eller de norske myndighetene er tilfredse med forbrukernes byttefrekvens, forteller hun til Bonytt.no.

- Skal markedet fungere optimalt er det mange som mener at forbrukerne må bytte oftere.

Men forbrukerens utfordring er, slik Berg ser det, at det er umulig for den enkelte å være oppdatert på alle markedene.

- Og så synes de kanskje at renter, strøm og forsikring er kjedelig. Mange vet at de ville tjent på å bytte, men gjør det likevel ikke. De prioriterer å bruke tiden på andre ting enn å være på jakt etter den laveste strømprisen eller den beste renten, utdyper hun.

- Jeg tror det handler om at vi lever i et forbrukersamfunn der vi må forholde oss til svært mange markeder. Ingen har kapasitet til å ta gode forbrukervalg på alle markedene. Vi er nødt til å velge ut noen områder. Noen er gode på kles- og matmarkedene, en annen gruppe er gode på de teknologiske markedene, en tredje gruppe er mest opptatt av å kjøpe miljøvennlig og etisk riktig, og noen er først og fremst gode på bank, forsikring og strøm. Men egentlig er strøm og bank de enkleste markedene å holde seg oppdaterte på, fordi det bare er prisen som varierer.

Les også:

Mye å spare på riktig forsikring

Slik blir du lurt av strømleverandørene

Alt du trenger å vite om bolig og lån

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning