Eiendomsmegler

Slik velger du megler

Å velge den billigste kan fort bli dyrt. Sjekk hvordan du finner riktig megler.

VALG AV EIENDOMSMEGLER: Tillit er avgjørende når man skal velge eiendomsmegler.
VALG AV EIENDOMSMEGLER: Tillit er avgjørende når man skal velge eiendomsmegler. Foto: Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

10 råd om valg av megler

1. Få tilbud fra meglere som virker gode og seriøse. Lokalkunnskap er viktig.

2. Vurder tilbud mot pris (antall visninger, hvem holder visningene, hvem er ansvarlig for salget og hva skjer hvis salget uteblir?)

3. Be om opplysninger om meglerens kompetanse og erfaring.

4. Megleren bør ha bestått eiendomsmeglereksamen og ha minimum to års praksis.

5. Fra 1. januar 2011 skal alle ansvarlige meglere har formell utdannelse som eiendomsmegler.

6. Frem til nyttår skal ansvarlig megler ha minst tre års praktisk meglererfaring, bestått prøve godkjent av Kredittilsynet og oppfylle vilkårene for å få meglerbrev.

7. Sjekk referanser blant venner og kjente.

8. Spør megleren hvordan han vil løse oppdraget. Det kan si deg mye om meglerens kunnskaper og holdninger.

9. Når en megleravtale er inngått, er den bindende så lenge oppdraget varer, men ikke lenger enn 6 måneder.

10. Etter opphørt megleravtale er det en karantenetid på 3 måneder hvor man ikke kan selge til interessenter som på en eller annen måte har vært i kontakt med megler under oppdragstiden.

Valg av eiendomsmegler kan være avgjørende for resultatet av boligsalget ditt. Derfor er det viktig at du gjør en god jobb i forkant før du velger eiendomsmegler. Om du har bestemt deg for å bruke megler, da.

For det er mulig å selge boligen uten megler.

- Det handler jo til syvende og sist om å velge den megleren man føler seg mest komfortabel med, sier underdirektør i Forbrukerrådet, Torgeir Øines, til klikk.no.

- De fleste innhenter tilbud fra flere meglere, og det viktigste er å velge den man har best tillit til, supplerer leder av Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Dreyer, til klikk.no.

- Det kan bli dyrt å velge rimeligste tilbud om man kun går etter pris.

Innhent flere tilbud

Ifølge forbrukerportalen.no bør man blant annet starte prosessen med å innhente tilbud fra flere meglere.

Rådet fra Øines er å plukke ut de meglerne man kjenner til fra nærområdet.

- Det dreier seg om å velge de man opplever fremstår som gode og seriøse meglere og utelate dem man er kritiske til.

Meglerens faglige kvalifikasjoner

Når du har fått tilbudene, bør man sjekke den faglige bakgrunnen til meglerne.

Den som skal være ansvarlig for ditt oppdrag bør ha bestått eiendomsmeglereksamen og ha minimum to års praksis.

- Kompetanse er viktig, og man bør spørre megleren hvilken bakgrunn hun har og hvor lenge hun har jobbet, sier Dreyer, som forteller at fra 1. januar 2011 må alle som skal være ansvarlige meglere har formell utdannelse.

I overgangsperioden frem til nyttår "kan også personer som har minst tre års praktisk erfaring med eiendomsmegling, og som i tillegg består en prøve godkjent av Kredittilsynet og for øvrig oppfyller vilkårene for å få meglerbrev, få tillatelse til å være ansvarlig megler", skriver Finanstilsynet på sine sider.

Vurdere tilbudene

Tilbudene man får fra meglerne vil helt sikkert variere både i pris og innhold. Ifølge Øines må man vurdere hva man får for den prisen megleren tilbyr: Blant annet hvor mange visninger får man, hvem skal stå på visningene, hvem skal være ansvarlig for salget og hva skjer dersom salget uteblir?

- Og kanskje spesielt viktig er det å avklare hva som skjer dersom det ikke blir noe salg, fordi vi har erfart at det er da konfliktene mellom megler og selger oppstår, når kjøperne uteblir.

Sjekk referanser

- I tillegg til å vurdere pris og innhold i tilbudet, ville jeg også forhørt meg blant venner og hvilke erfaringer de har hatt med aktuelle meglere, sier Torgeir Øines.

- Det kan være fornuftig å stille megleren spørsmålet om hvordan han vil løse det aktuelle oppdraget. Det vil gi en god indikasjon på meglerens kompetanse og kunnskap om lokalmiljøet, legger Christian Dreyer til.

Bindende megleravtale

Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund er det ingen angrefrist på inngåelse av eiendomsmegleroppdrag. Når du først har signert oppdragsavtalen er du bundet av denne.

- Man kan ikke uten videre velge en annen megler dersom man ikke er fornøyd med den man har inngått kontrakt med. Du er bundet av avtalen så lenge oppdraget varer, men oppdragstiden kan ikke vare lenger enn seks måneder, utdyper Øines

Etter dette er det en karantenetid på tre måneder, hvor man ikke kan selge til interessenter som på en eller annen måte har vært i kontakt med megler under oppdragstiden.

Den samme begrensningen gjelder også så lenge oppdraget ikke er avsluttet.

Les også:

Selg boligen selv - spar penger

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning