Innboforsikring

Dette dekker forsikringen

En god innboforsikring dekker de fleste skadetilfellene du møter i hverdagen.

SYKKELTYVERI: Innboforsikringen dekker i utgangspunktet tap av sykkel opp til 5000 kroner, men en en tilleggsforsikring kan du få dekket både det dobbelt og tredobbelte.
SYKKELTYVERI: Innboforsikringen dekker i utgangspunktet tap av sykkel opp til 5000 kroner, men en en tilleggsforsikring kan du få dekket både det dobbelt og tredobbelte. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Elkjedene tilbyr tabbeforsikringer, eller trygghetsavtale som det også kalles, i tilfelle du skulle risikere å miste mobilen eller søle cola i pc-tastaturet. Mange har imidlertid allerede dekning for slike uhell gjennom sin innboforsikring.

Men det stopper ikke der, innboforsikringen dekker ofte mer enn man er klar over. For eksempel dekkes et sykkeltyveri vanligvis med 5000 kroner. Noen innboforsikringer har imidlertid en dekning på opptil 15 000 kroner.

Utfordringen er generelt at innboforsikringer har en veldig varierende dekning, hvor det kan ligge hyggelig overraskelser men også irriterende skuffelser.

- Utgangspunktet er at det foreligger avtalefrihet. Forsikringsselskapene har derfor ikke plikt til å dekke noen ting som ikke er avtalt. Vilkår, priser, egenandeler og dekningsomfang vil derfor normalt kunne variere, sier rådgiver hos Forbrukerrådet, Pål Bjønness.

Klargjør forsikringsbehovet

Siden dekningen varierer fra selskap til selskap, vil det være avgjørende å klargjøre det forsikringsbehovet man har. Et selskap kan for eksempel dekke skader som følge av vanninntrengning gjennom yttertak, mens andre ikke har dette i sin dekningsmeny.

Derimot kan de ha med dekning av utgifter til rekonstruksjon av manuskripter, fotografier, datafiler og lignende dersom pc-en skulle falle i gulvet.

Årlig forsikringspremie er derfor ikke den eneste variabelen man må vurdere en forsikring opp mot.

- En ting er hva man betaler i premie, men like viktig er hva man får utbetalt etter en skade, sier kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon.

- Og så bør man lese igjennom vilkårene før skaden oppstår, supplerer Bjønness.

- Mange setter seg ned og leser vilkårene når skaden oppstår for å sjekke om det kan dekkes av forsikringen.

Bjønness trekker frem det offentlige nettstedet Finansportalen som et godt hjelpemiddel når forsikringsbehovet skal bestemmes.

Foto: Foto: Colourbox

Begrensninger

Dette bør en innboforsikring minimum dekke

 • Fysisk skade på ting forårsaket av brann, lynnedslag og elektriske fenomen, vann og annen væske, tyveri og skadeverk og naturulykke.
 • Plutselig nedsoting
 • Tyveri og hærverk på tingene du har hjemme
 • Arbeidsutstyr du har hjemme, for eksempel verktøy
 • Penger og verdipapirer
 • Tilhenger til bil
 • Løst tilbehør til motorkjøretøy
 • Sykkel
 • Hobbyveksthus
 • Hvis du må bo et annet sted på grunn av skade
 • Veskenapping i Norden
 • Tyveri av sykkel og barnevogn.
 • Skade på matvarer i fryser ved f.eks strømbrudd.
 • Skade på glassruter og sanitærporselen.
 • Utgifter til rettshjelp og rettslig erstatningsansvar.
 • Tap av ting, penger og verdipapirer utenfor forsikringsstedet men innenfor Norden.
 • Ting som skal selges.
 • Ting som er under flytting til ny bolig, når melding er gitt forsikringsselskap.
 • Vannutstrømning i forbindelse med brudd, lekkasje eller oversvømmelse fra tilknyttet utstyr. I tillegg dekkes vanninntrengning fra terreng eller grunn, oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium eller vannseng, samt utstrømning fra brannslokningsapparat.
 • Ved tyveri og skadeverk, må dette ha skjedd i boligen (forsikringssted). Unntatt her er fellesrom eller rom som er åpne for alle. I tillegg dekkes ran, overfall eller napping av veske.

En utfyllende oversikt over hva en innboforsikring minimum SKAL DEKKE finner du på Finansportalen.no.

Kilde: Finansportalen og Forbrukerrådet

Samtidig som en innboforsikring kan by på overraskelser i positiv retning når det gjelder dekning, har den også sine begrensninger. Det gjelder blant annet grensen for hvor mye kontanter og verdisaker man får dekket.

- Ha derfor ikke store beløp liggende hjemme. Det er varierende grenser hos de ulike selskapene, men maksdekning på i størrelsesorden 15 000 kroner er ikke uvanlig, sier Neverdal.

Hun fremhever at det også gjelder begrensninger på smykker, kunst og antikviteter.

- Det kan derfor være lurt med tilleggsforsikring som forsikringsselskapene tilbyr på for eksempel en kostbar antikvitet.

Rettshjelpsforsikring

Av de overraskelsene en innboforsikring byr på, er det ifølge Bjønness rettshjelpsdekningen som er mest gledelig for mange.

Denne er ment å dekke utgifter til blant annet advokat og sakkyndig.

I tillegg kan man også få dekket såkalt rettslig erstatningsansvar.

Barn som flytter ut

Når barn flytter ut for å studere, beholder de gjerne foreldrenes adresse i Folkeregisteret. Det betyr at de fortsatt er dekket av mor og fars innboforsikring, og behøver derfor ikke å tegne sin egen.

Uflaks

Elkjedene reklamerer med sine trygghetsavtaler, som betyr at man for eksempel får en ny flatskjerm dersom den gamle velter.

Slike forsikringer er forholdsvis dyre, men noen innboforsikringer har allerede en slik dekning, mens andre tilbyr det som en tilleggsdekning.

Dyre sykler

Vanligvis dekkes tap av sykkel med inntil 5000 kroner. Ved en liten økning i premien, kan man forhøye forsikringssummen til både det dobbelte eller tredobbelte.

Har man i tillegg en lav egenandel (som man kan justere med premiestørrelsen) blir et tyveri av en dyr sykkel overkommelig.

Medisinsk invaliditet

Vanligvis er det personforsikringer som skal sørge for utbetalinger ved varige skader og behandlingsutgifter.

Flere utvidede innboforsikringer tilbyr imidlertid slik dekning, forutsatt at ulykken skjer i hjemmet.

Diskkrasj på PC-en

Når harddisken på PC-en ryker som følge av en ytre påvirkning, er det godt å vite at en innboforsikring vanligvis dekker rekonstruksjonen.

Dette dekker selskapene

I tabellen under gir vi eksempler på hva noen av forsikringsselskapene gir av dekninger utover det som heter normvilkår, som bør være en minimumsdekningen i en innboforsikring:

 • Fysisk skade på ting forårsaket av brann, lynnedslag og elektriske fenomen, vann og annen væske, tyveri og skadeverk og naturulykke.
 • Tyveri av sykkel og barnevogn.
 • Skade på matvarer i fryser ved f.eks strømbrudd.
 • Skade på glassruter og sanitærporselen.
 • Utgifter til rettshjelp og rettslig erstatningsansvar.
 • Tap av ting, penger og verdipapirer utenfor forsikringsstedet men innenfor Norden.
 • Ting som skal selges.
 • Ting som er under flytting til ny bolig, når melding er gitt forsikringsselskap.
 • Rekonstruksjon av data på PC.
 • Vannutstrømning i forbindelse med brudd, lekkasje eller oversvømmelse fra tilknyttet utstyr. I tillegg dekkes vanninntrengning fra terreng eller grunn, oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium eller vannseng, samt utstrømning fra brannslokningsapparat.

Forsikring

Tilleggsdekning

Gjensidige Innbo Flexi

 • Tap av sykkel opp til kr 15 000 (ved forhøyet premie)
 • Livsvarig medisinsk invaliditet (ved forhøyet premie)
 • Uhell, f.eks TV som faller i gulvet

Storebrand Standard

 • Som normvilkårene

Storebrand Super

 • Forhøyede dekningsbeløp i forhold til Standard
 • Skade på ting i Norden ved plutselig og uforutsett skade inntil kr 100 000

Sparebank1 Standard

 • Aldersfradrag på kjøleskap, TV, vaskemaskin og lignende beregnes først etter fem år.

Sparebank1 Topp

 • Dekker skader som skyldes vann som trenger inn gjennom utett yttertak
 • Dekker bygningsmessige forandringer hvis noen i husstanden blir rullestolbruker

If Standard

 • Som normvilkårene

If Super

 • Uhell inntil kr 100 000
 • Dekning på nyere forbrukerelektronikk, hvitevarer og husholdningsartikler
 • Høyere forsikringssummer for en rekke av standarddekningene

DnB NOR Innbo Basis

 • Fritidsbåt inntil 15 fot og utenborsmotor 10 hk

DnB Nor Innbo Best

 • Skade på innbo utenfor Norden med inntil kr 20 000
 • Tyveri av sykkel inntil kr 20 000
 • Flyttegods
 • Tyveri av personlig løsøre i bil, kr 10 000
 • Ting som er mistet eller tapt inntil kr 20 000

TrygVesta

 • Fritidsbåt inntil 15 fot og utenbordsmotor inntil 10 hk

TrygVesta Ekstra

 • Utvidet forsikringssum ved tyveri
 • Dekker skade på ting som faller ned eller velter
 • Dekker transportskade ved flytting
 • Dekker skade forårsaket av dyr

Opplysningene er hentet ut fra selskapenes nettsider og er derfor ikke utfyllende. Man bør selv be om tilbud fra selskapene og sjekke hva vilkårene dekker.

Les også:

Mye å spare på riktig forsikring

Sjekk vilkårene før du tegner barneforsikring

Sjekkliste for bilfinansiering

Sjokoladekjeksen du bare må prøve

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning