Boligkjøp

Forsikrer seg mot tregt boligmarked

En dobbeltboligforsikring kan være løsningen for dem som er redd for å måtte betale på to boliglån.

SIKRE SEG: I et tregt boligmarked kan det være risiko for å bli sittende med to boliger i en overgangsperiode. Den kostnaden dette innebærer er det imidlertid mulig å forsikre seg mot.
SIKRE SEG: I et tregt boligmarked kan det være risiko for å bli sittende med to boliger i en overgangsperiode. Den kostnaden dette innebærer er det imidlertid mulig å forsikre seg mot. Foto: Foto: Flickr
Publisert Oppdatert

Er du redd for å bli sittende med en bolig du ikke får solgt, samtidig som du har kjøpt en ny? Eller vil du forsikre deg mot økonomisk uføre som følge av mangler ved boligen? De finnes tre typer forsikringer å tegne for slike behov. Eierskifteforsikringen er kjent for de fleste, men i det siste har det kommet forsikringer rettet mot kjøper og mot dem som blir sittende med to boliger.

Boligkjøperforsikring

Tidligere har det kun vært selger som har kunnet forsikre seg (eierskifteforsikring) mot følgene av en tvist ved et boligsalg. Nå har imidlertid motparten til eierskifteforsikringen kommet, nemlig boligkjøperforsikringen.

Forsikringsselskapet Help er de eneste som har dette tilbudet. Gjennom denne forsikringen vil man kunne få dekket sine kostnader ved reklamasjon og en eventuell rettslig tvist.

- Vi overtar hele klageprosessen og dekker alle utgifter, selv motpartens saksomkostninger, sier administrerende direktør i Help, Johan Dolven, som forklarer at de har egne ansatte advokater som er spesialister på boligsalg og -kjøp.

Forsikringen har ingen egenandel, men må tegnes FØR kjøpekontrakten inngås.

Men selv om man har tegnet en slik kontrakt er det ikke gitt at man har full økonomisk dekning for alle klager. Ifølge Dolven vil deres egne folk avklare om manglene er så store at det dreier seg om en klagesak.

Varierende behov

Noe av det en boligkjøperforsikring omfatter vil allerede være dekket i rettshjelpdelen av en innboforsikring. Forskjellen går først og fremst på at boligkjøperforsikringen ikke har en øvre dekningsgrense på advokatutgifter, samt at den dekker motpartens saksomkostninger dersom man taper saken.

"Hvis kjøper således regner med at det kan bli aktuelt å ta en rettssak videre opp i domstolssystemet og dessuten ønsker å forsikre seg mot å måtte betale egenandel og motpartens saksomkostninger, kan boligkjøperforsikringen ha noe for seg.", skriver Forbrukerrådet på sine nettsider i et svar til en innskriver.

Dobbelboligforsikring

I et tregt boligmarked kan det være risiko for å bli sittende med to boliger i en overgangsperiode. Den kostnaden dette innebærer er det imidlertid mulig å forsikre seg mot.

- Folk kjøper en trygghet, og de forsikrer seg mot store deler av kostnadene ved ikke å få solgt boligen, sier daglig leder Jørgen Jensen i firmaet Norwegian Broker. De formidler en såkalt dobbeltboligforsikring til utvalgte eiendomsmeglere. For tiden er det kun to firmaer: Eie og Foss & Co, men Jensen forteller at det vil komme flere.

Forsikringen innebærer at man får dekket deler av den kostnaden det innebærer å sitte med to boliger. Det dekkes inntil 15 000 kroner pr. måned av følgende kostnader: Fellesutgifter, kommunale avgifter, oppvarming og netto renteutgifter (etter skattefradrag). Avdrag dekkes ikke.

Forsikringen koster 3900 kroner for leiligheter og 8750 for eneboliger. Den må tegnes FØR boligen legges ut for salg, men den begynner ikke å gjelde før ETTER TRE MÅNEDER. Boligen må altså forbli usolgt i ett kvartal før utbetaling starter. I tillegg må bud innenfor 95 prosent av verditakst aksepteres. Gjør du ikke det, faller dekningen bort. Det må også godtgjøres at man i denne tremånedersperioden har hatt en dobbeltkostnad ved å sitte med to boliger.

Advarer mot lokkeforsikringer på bolig.

Ikke attraktive boliger

Behovet for en slik forsikring vil variere med hvor attraktiv boligen er. Til bladet Dine Penger sier avdelingsdirektør i Forbrukerrådet, Vidar Holm, at en dobbeltboligforsikring først og fremst er nyttig i et tregt boligmarked, og hvor man ikke har råd til å betjene to boliglån samtidig.

Ifølge statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund var salgstiden for boliger i august 41 dager på landsbasis, mens den for Oslo var på 29 dager. Tregest gikk det i Tromsø med 97 dager. I følge statistikken lå 35 prosent av boligene på Finn.no ute mer enn i tre måneder.

Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikring er en kjent forsikringstype for de fleste som selger bolig. Dette er selgers forsikring og dekker det meste av selgers ansvar overfor kjøperen.

Først og fremst er det med tanke på vesentlige, skjulte mangler at en slik forsikring vil kunne være nyttig.

Dekningen man får hos de ulike selskapene vil variere. Noen dekker nesten alle typer mangelsituasjoner, mens andre har større eller mindre begrensninger.

Eierskifteforsikringen er ikke noe sesam-sesam for den som selger bolig. For det er ikke slik at man kan tegne en slik forsikring og glemme alle de krav og plikter man har i henhold til Avhendingsloven. For selv om selskapet tar saken og sørger for at du tilsynelatende slipper unna, kan det likevel ende opp med at selskapet søker regress hos deg.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning