Barnesikring av vinduer

Det er ingen standard for barnesikre luftebeslag for ettermontering på vinduer. Dette gjør DSB noe med.

NYSGJERRIG: Barnesikring av vinduer har ingen europeisk standard.
NYSGJERRIG: Barnesikring av vinduer har ingen europeisk standard. Foto: Foto: White, Morguefile
Publisert Oppdatert

Krav til barnesikring av vinduer er beskrevet i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK), § 7-41 pkt. 3 - fallskader, og av veiledningen til TEK, § 7-41 pkt. 3 - sikring av vinduer.

Her står det at i bygning hvor barn kan oppholde seg, må vinduet ha barnesikring fra og med 2. etasje. Beslag som stopper vinduet i luftestilling må være utformet slik at det ikke kan åpnes av små barn.

Lufteåpningen skal ha en bredde mindre enn 10 cm. Ved lufteåpning i underkant bør fri åpningsbredde begrenses til 8 cm. Skal et vindu brukes som rømningsvei må barnesikringen ikke være til hinder for slik bruk.

Ingen europeisk standard

Det foreligger ikke europeisk standard for barnesikre luftebeslag beregnet for ettermontering. Barnesikre luftebeslag skal hindre for stor lufteåpning på vinduet, slik at man beskytter barn mot å falle ut.

Norge har ikke ulykkesstatistikk på dette området, men Danmark oppgir ca. 20 ulykker pr. år, og hvor en tredjedel gjelder barn under 10 år.

Testmetode

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har deltatt i et prosjekt sammen med representanter for danske og østerrikske myndigheter, for å utarbeide en egnet testmetode. I tillegg skulle det utføres tester ved anerkjent prøveinstans for å få en vurdering av testmetoden, samt for å undersøke kvaliteten på beslag som er i handelen. Integrerte luftebeslag som del av vindu inngikk ikke i prosjektet.

Kartlegging

Det ble først foretatt en kartlegging av type beslag på markedet, i alt 45 beslag i de tre landene. Åtte beslag ble deretter valgt ut for testing, som ble utført ved SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås. Det ble blant annet utført barnepaneltest, hvor små barn forsøkte å åpne vinduet.

Tre av åtte besto

Av de åtte utvalgte beslagene besto tre beslag kravene i den foreslåtte prøvemetoden. Disse tre beslagene anses derfor å ville fungere etter hensikten. Fem beslag feilet på diverse punkter, hvorav fire beslag ikke besto barnepaneltesten. Alle beslagene hadde enten mangelfull bruksanvisning eller manglet slik.

De tre beslagene som besto:

  • Habo 35 (Isaksson Gruppen AB/SE)
  • Baby Dan (Baby Dan Production, DK)
  • Safety 1, No. 20020 (Dorel Juvenile Group Europe, NL)

Blant de beslagene som ikke passerte alle testene finner vi 7125 fra TrioVing og Helly 2078.

Prosjektgruppen har nå anbefalt EU-kommisjonen om å gi et oppdrag/mandat til den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, om å utarbeide en europeisk standard for denne produktgruppen.

Kilde: DSB, Testrapport fra SP (Engelsk, PDF)

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning