Arkitektguide Oslo del 1

Arkitekter i Oslo - Del 1

Bonytt har samlet sine favorittarkitekter i Oslo. Her får du et utvalg.

Publisert Oppdatert

Disse arkitektene kan vise til flere gode privatprosjekter som tilbygg, hytter og hus.

Alle er presentert med tekst og bilder, som gjøre det enkelt å finne en som passer for deg og boligen du ønsker.

Arkitektene under holder alle til i Oslo-området.

Morfeus Arkitekter

Består av Caroline Støvring, Cecilie Wille og Margrethe Rosenlund.

- Det er interessant, utfordrende og morsomt å jobbe opp imot private oppdragsgivere. De er minst like engasjerte som vi er av å få til et godt prosjekt. Det å arbeide med private hjem og fritidseiendommer er helt grunnleggende i arkitektyrket, og noe vi alltid ønsker å jobbe med.

Morfeus har erfaring med boliger i form av hytter, sommerhus, eneboliger, rekkehus, anneks, leilighetsbygg, og tilbygg/ombygginger.

Prosjektene søker å integrere det essensielle i hver problemstilling og skape en samlende helhet med utgangspunkt i oppdragsgivers ønsker og stedlige kvaliteter.

Et godt samarbeid med oppdragsgiver og håndverkere gjennom hele prosessen er avgjørende for å få til et godt resultat. Sentrale temaer er fleksibilitet og tilpasning til ulike livsfaser, varierte romlige kvaliteter, bevisst plassering i forhold til terreng, integrering av vegetasjon, sol og utsikt, og bruk av sunne og bestandige materialer, sier Caroline Støvring på vegne av Morfeus.

Arkitekt og partner Cecilie Wille utfyller:

TILBYGG: Villa med moderne tilbygg ved Morfeus Arkitekter
TILBYGG: Villa med moderne tilbygg ved Morfeus Arkitekter Foto: Foto: Morfeus

- Vi har bred erfaring med prosjektering og oppføring av både boliger og fritidsboliger. Våre prosjekter er ofte på utfordrende og spesielle tomter som alle krever skreddersøm. Sentrale temaer i alle våre arbeider er fleksibilitet og tilpasning til ulike livsfaser, varierte romlige kvaliteter, bevisst plassering i forhold til terreng, integrering av vegetasjon, sol og utsikt, og bruk av sunne og bestandige materialer. Prosjektene våre tar alltid utgangspunkt i oppdragsgivers ønsker og behov samtidig med at vi i stor grad tar hensyn til tomtas iboende kvaliteter.

Et godt samarbeid mellom arkitekt og oppdragsgiver er avgjørende. Videre forutsetter vi godt samarbeid med håndverkere gjennom hele byggeprosessen. Dette er avgjørende for et godt resultat.

Honorar: Varierer med oppgaven. Honorar avklares etter nærmere avtale. Sentral godkjenning.

Kontor: Morfeus Arkitekter AS, Bjerregaards gate 12, 0172 Oslo, mob: 41 50 02 03/92 48 63 00

Bjørn Erik Tandberg

HYTTE: Hytta på Tjøme er tegnet av Morfeus Arkitekter
HYTTE: Hytta på Tjøme er tegnet av Morfeus Arkitekter Foto: Foto: Morfeus

- Vi prøver å formgi ut fra tomtesituasjonens muligheter og kundens ønsker.

Vi vektlegger også boform og egnete romløsninger, tilpasset brukers individuelle behov og en moderne bostandard.

Ide og grep søkes avklart tidelig i prosessen for å kontrollere form og bygge økonomi.

Kontoret har en eksperimentell holdning til materialbruk og valg av konstruksjon, tegner alle typer boliger og kan styre eller bistå økonomi og prosess fra skisse til nøkkel i døren.

Honorar ( eks.mva.): Vi gir komplett-pris på hele eller deler av prosjektering. Timepris: Juniorarkitekt kr 450, seniorarkitekt kr 720.

Kontor: Tandberg Arkitekter MNAL, Maridalsv.3, 0178 Oslo, tf 22 36 11 84, mobil: 97 13 40 93, e-post: [email protected], nettside: www.tandberg-arkitekter.no.

Ulf Teigen

Samarbeider med siv. arkitektene Xavier Valverde og Lasse Altern Halvorsen. Tidligere drevet eget entreprenørfirma i mange år.

- Noe av det mest spennende i en byggeprosess er å ta ideer, tanker, ønsker og behov fra oppdragsgiver som så bearbeidet og justeres slik at de kan bli en virkelighet. Det å få oppdragsgiver begeistret er den beste starten på et godt samarbeide. Stikkord for oss er rommelighet, lys og visuelle overraskelser.

Vi jobber med alt fra barnehager, loft, tilbygg, rehabilitering, nybygg og hytter til kjøpesentre. Vi har alle nødvendige sentrale godkjenninger og kan ta prosjekter fra A til Å.

Honorar (eks.mva.): Kunden kan få faste priser med kostnadsoversikt inndelt i faser frem til rammetillatelse. Timepris kr 750. Sentral godkjenning.

Kontor: Teigen arkitekter as, Inkognitogaten 12, 0258 Oslo, tf/faks 22 43 82 60, mob: 90 06 94 23, e-post: [email protected] , nettside: www.vtarkitekter.no

Ingrid E. Gjørven Ulving

- Det dreier seg om å utforme boliger som blir gode å leve i for brukerne, og å stedstilpasse formen. Videre å hjelpe klienten med valg hele veien i prosessen, bl.a. med materialer som gjør hus "sunne" og som er energisparende. Jeg tegner hus som er konstruktivt enkle, men bruker mye tid på form og på å proporsjonere både fasader og rom.

Dette innebærer god kommunikasjon med oppdragsgiver. Landskapet og terrengtilpasninger er viktig for god forbindelse mellom inne- og uterom, og ikke minst for å spare byggekostnader.

Honorar (eks. mva.): Fra kr 75 000 - 150 000 til og med rammetillatelse. Timepris kr 780 eks mva.

Kontor: Arkitektkontoret Ingrid Ulving Gjørven as. Arkitekt mnal npa Interiørarkitekt mnil. Nye Vakåsvei 80, 1395 Hvalstad. Tlf.: 66 84 84 67 Mob.: 92 65 72 44 Faks: 66 90 41 71, e-post: [email protected]

Per Joar Østhus

- For å skape god arkitektur er det viktig med en sterk idé som kan tåle å bli bearbeidet igjennom en prosess. I min boligarkitektur legger jeg vekt på spennende lysinnslipp for å oppleve døgnet- og årets variasjoner,

og at planløsning og fasader skal danne gode møter mellom inne og ute.

For å oppnå følelsen av kvalitet er det avgjørende med detaljer og materialvalg som bygger opp om hovedidéen.

Honorar (eks. mva.): Timepris kr 800. Boligprosjekter til fastpris etter avtale.

Kontor: Sivilarkitekt MNAL Per Joar Østhus, Maridalsveien 3 Bygg 17, 0178 Oslo, mobil: 934 60 341.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning