Teknisk informasjon og materiellbeskrivelser

Materiell sendes til [email protected]

Publisert Oppdatert

Vi benytter Helios IQ levert av Adtech til annonsestyring av nesten alle våre nettsteder. Gjennom Helios IQ har vi kontroll på kampanjeplanlegging, utsolgtgrad, leveransesikring, dokumentasjon og rapportering. Standard rapportering viser antall visninger, klikk, klikkrate, unike brukere på kampanjenivå og daglig annonseleveranse.

MATERIELLFRIST:

Ordinære annonser (jpg/gif/flash): 48 timer / 2 arbeidsdager før startdato.

Annonser i spesialformat bør leveres senest 5 virkedager før publisering, gjerne tidligere om mulig. Merk alltid e-posten med kundenavn, og husk URL.

Materiell sendes til [email protected]

ANNONSETYPER:

Flere ulike annonsetyper kan vises på nett. Vi godtar statiske bilder (jpg, gif), animerte bilder (gif), animasjoner (flash) og HTML-annonser.

NB! Flash-annonser kan ikke vises i epost/nyhetsbrev, siden Javascript og ActiveX-innhold normalt ikke tillates i epostlesere.

FLASH-ANNONSER:

Flash-annonser bør alltid leveres sammen med fallback-annonser i gif eller jpg, da ikke alle brukere har flash plugin installert. Fallback annonser vises da hos disse brukerne.

Flash-annonser har samme restriksjoner som andre annonser mht. størrelse.

Her finner du flere opplysninger om bruk av flash i annonser: http://www.adobe.com/resources/richmedia/tracking

CLICKTAG:

For at en annonse skal kunne linke til en nettside og for at vi skal kunne registrere klikk i vårt annonsesystem, må det legges inn ClickTAG

Slik legger du inn ClickTAG:

 • Konverter objektet som skal linkes: Symbol >> Button
 • Legg deretter følgende kode inn i Action script feltet (NB! Case sensitive): on (release) {getURL (_root.clickTAG, «_blank»);
 • Det er viktig å sette target «_blank» for at linken skal åpnes i et nytt vindu.
 • Merk: Vi får ikke målt klikk dersom URL hardkodes direkte flashfilen.

LYD I FLASH-ANNONSER

Lydeffekter kan benyttes i flash- annonser, men kun med start/stopp- knapp eller mouse over. Dvs. lyd må aktiveres av brukeren hvis ikke annet er avtalt i forkant.

VIDEO OG FEEDING I FLASH-ANNONSER

Ekstra data som må feedes inn i flashbannere, må aktiveres ved klikk/mouseover. Dette gjelder data som overskrider Max annonse størrelse som feedes inn via container. (Max feedinnhold 500Kb, CPU 10 %, lyd er ikke lov)

Ved tyngre filer som Video streaming er dette kun tillatt ved Klikk.

All form for feeding/streaming må være avtalt med Klikk.no først.

3PARTS-KODER

Alle spesialformater bør komme som Flash/Rich Media formater. 3-parts koder/html scripts vil ikke fungerer optimalt via disse løsninger, så da kan det ikke godkjennes som riktig materiell.

Hvis det ønskes tracking på slike løsninger, send pixel counter + clickURL i tillegg til flash-filene.

CPU REDUKSJON

Det er viktig at våre sider oppleves som raske, derfor er vi nødt til å sette grenser for CPU-ressursene til annonser.

Slik sjekker du annonsenes CPU bruk:

 • Lukk alle nettlesere og programmer.
 • Trykk Ctrl+Alt+Del. Dette åpner Windows Task Manager (Windows Oppgavebehandling).
 • Velg fanen Performance (Ytelse). Her vises et diagram over CPU-bruken

Åpne flash filen i Internet Explorer eller den nettleseren du bruker og følg med på diagrammet som vil vise CPU-bruk. Du kan godt kontrollere både Internet Explorer og Firefox, da dette kan variere noe. CPU bør ikke være mer enn 10 %. Det kan være at denne er noe høyere akkurat i det du åpner flash-filen, men den bør flate ut veldig raskt. Hvis ikke krever vi at du gjør endringer.

TIPS FOR Å REDUSERE CPU BRUK:

 • Unngå unødige timer-funksjoner og looper. Dette er de største problemene når det kommer til CPU-bruk. Senk frameraten, dvs. antall bilder per sekund
 • Bruk færre animasjoner som baserer seg på matematiske beregninger i ActionScript
 • Fjern unødige keyframes fra animasjonen og bruk Tween-funksjonen fremfor «framefor-frame»- animasjon
 • Minimer bruk av overtoninger, gjennomsiktighet, masker og animasjoner
 • Bildeobjekter som brukes mer enn én gang i filmen bør konverteres til symboler
 • Symboler spares i filen en gang, og brukes igjen senere. Dette kan redusere både filstørrelse og CPU-bruk
 • Begrens forandringene mellom hver keyframe
 • Solide linjer krever mindre minne enn prikkete/stiplede linjer eller penselverktøyet
 • Grupper objekt og gjør felles anrop til hele gruppen
 • Minimer antallet fonter og konverter ikke tekst til banner unødig
 • Bruk vektorgrafikk fremfor pikselgrafikk
 • Optimer vektorgrafikken. Velg Modify - Smooth, Straighten eller Optimize for å dra ned antallet vektorpunkter.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning