Frister og retningslinjer

Å lage annonser for internett krever at man følger en del instruksjoner av ulik art.

Publisert Oppdatert

Vi har derfor laget en oversikt over hvilke frister og begrensninger som gjelder. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål knyttet til materiell og frister!

Vårt annonsestyringssystem

Vi benytter Helios IQ levert av Adtech til annonsestyring av nesten alle våre nettsteder.

Gjennom Helios IQ har vi kontroll på kampanjeplanlegging, utsolgtgrad, leveransesikring, dokumentasjon og rapportering. Standard rapportering viser antall visninger, klikk, klikkrate, unike brukere på kampanjenivå og daglig annonseleveranse.

Som kunde kan du få din egen login for å følge din annonsering fortløpende eller bestille automatiske tilsendte rapporter på e-post.

Materiellfrister

Fristen for annonser er 10 virkedager før kampanjestart.

Landingssider må leveres 3 uker før kampanjestart

Annonser som produseres for kunder av Hjemmet Mortensen AS er kun til bruk på Hjemmet Mortensens nettsider (eks. Klikk.no, BarniMagen.com, DoktorOnline etc.). Vil kunden benytte annonser på andre nettsteder, må kunden betale ut annonsen om ikke annet er avtalt. Pris etter avtale.

Landingssider som produseres for kunder av Hjemmet Mortensen AS er kun til bruk gjennom kampanjer som skal gå på våre nettsider (eks. Klikk.no, BarniMagen.com, DoktorOnline osv). Er kunden interessert i å benytte landingssiden i forbindelse med andre kampanjer som går på nettsider som ikke er eid av Hjemmet Mortensen AS, må kunden kjøpe ut landingssiden som da kunden kan benytte etter ønske. Pris etter avtale.

Innsending av materiell

Materiell sendes til [email protected] eller lastes opp via dette skjemaet.

Husk - merk materiellet med kundenavn - og husk URL!

Annonsetyper

Flere ulike annonsetyper kan vises på nett. Vi godtar statiske bilder (jpg, gif), animerte bilder (gif), animasjoner (flash) og HTML-annonser.

Flashannonser kan ikke vises i epost/nyhetsbrev, ettersom Javascript og ActiveX-innhold normalt ikke tillates i e-postlesere.

Feeding/Streaming

Ekstra data som må feedes inn i flashbannere, må aktiveres ved klikk/mouseover. Dette gjelder data som overskrider Max annonse størrelse som feedes inn via container. (Max feedinnhold 500Kb, CPU 10%, lyd er ikke lov)

Ved tyngre filer som Video streaming er dette kun tillatt ved Klikk.

All form for feeding/streaming må være avtalt med Klikk.no først.

3parts koder

Alle spesialformater må komme som Flash/Rich Media formater. Da 3-parts koder/html scripts ikke fungerer optimalt via disse løsninger, godkjennes ikke dette som riktig materiell.

Hvis det ønskes tracking på slike løsninger, send pixel counter + clickURL i tillegg til flash filene.

Tyngdebegrensninger

Se oversikt over formater.

Flash-annonser

Flashannonser bør alltid leveres sammen med fallbackannonser i gif eller jpg, siden ikke alle brukere har plugin for flash installert. Fallbackannonser vises da hos disse brukerne.

Flashannonser har samme restriksjoner som andre annonser med hensyn til størrelse. Flashannonser kan ikke vises i epost/nyhetsbrev, siden Javascript og ActiveX-innhold normalt ikke tillates i e-postlesere.

clickTAG

For at en annonse skal kunne linke til en webside og for at vi skal kunne registrere klikk i vårt annonsesystem, må det legges inn ClickTAG

Slik legger du inn ClickTAG:

Konverter objektet som skal linkes: Symbol >> Button

Legg deretter følgende kode inn i Action script feltet:

on (release) {

getURL (_root.clickTAG, "_blank");

}

Det er viktig å sette target "_blank" for at linken skal åpnes i et nytt vindu.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning