Forslagene som ble lagt frem til Nasjonal transportplan mandag viser at etatene har et realistisk bilde av fremtidens transportutfordringer.

Det mener NLF i en pressemelding.

Under mandagens presentasjon av forslaget til Nasjonal transportplan 2018-2029 ble det klart at etatene ønsker å bevilge inntil 60 milliarder for å fjerne etterslepet i vedlikehold i løpet av neste NTP-periode.

- Det er gledelig å se at transportetatene ønsker å ta tak i vedlikeholdsetterslepet på en skikkelig måte, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

- NLF har lenge jobbet med å gjøre beslutningstakere bevisst det enorme behovet for vedlikehold på vegnettet. Hvis forslaget om bevilgningen får gjennomslag, vil det være en stor seier for trafikksikkerheten i tillegg til å øke fremkommeligheten for nyttetransporten, forteller Mo.

Glemmer fylkesvegene

Selv om pengesummen er sårt etterlengtet, reagerer NLF likevel på at fylkesvegene er utelatt fra NTP-forslaget. Grunnlaget fra etatene viser til et behov for drift og vedlikehold på fylkesvegnettet på 129 milliarder i perioden. Kommunenes Sentralforbund (KS) har uttalt at fylkeskommunene med dagens rammer ligger an til en underfinansiering på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner hvert år.

- I tillegg til det eksisterende forslaget bør det derfor også på plass et nasjonalt program for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet langs fylkeskommunale veger, slik vi har foreslått ved flere anledninger, sier NLF-direktøren.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!