I 2017 skal tre nye ferger være på plass mellom Moss og Horten. Samtidig blir det dyrere å reise. © Svein-Ove Arnesen

Har du gyldig AutoPASS-brikke kan du fra nyttår kjøre inn på oppstillingsplassen foran ferjene uten å stoppe i billettluken.

Det har vært kjent i et par år allerede, men nå nærmer årsskiftet seg. Det betyr store forandringer for ferjesambandet Moss-Horten.

Enkelt sagt blir det rimeligere for personbiler med flere passasjerer, men dyrere for tungtransporten. Årsaken ligger i at AutoPass-systemet ikke registrerer antall personer i bilen. Dermed kan syklister, fotgjengere og bilpassasjerer reise gratis. En måte å dempe tapet på, er å regulere prisene for kjøretøyene.

- Innføring av AutoPASS vil gjøre betalingen enklere for de reisende. Samtidig vil det føre til et smidigere system på ferjeleiene i Moss og Horten, sier Arne Bjørklund i Statens vegvesen.

På sikt skal betaling med AutoPASS innføres på alle riksvegferjer i Norge, slik Stortinget har vedtatt i Nasjonal transportplan. Ferjesambandet Moss – Horten er av de første som tar dette i bruk.

Gratis for passasjerer, men dyrere for de fleste kjøretøyer

Med AutoPASS-betaling må takstene beregnes på en ny måte.

Bastø Fosen har investert over 700 millioner kroner i oppgradering og bygging av tre nye ferjer. Dette er for å innfri kravene om økt kapasitet, bedre standard og kraftig reduksjon av miljøutslipp. - Med større ferjer og flere ferjeavganger øker kapasiteten med omtrent 30 prosent. Samtidig forsvinner altså inntektene fra passasjerer. For å kompensere for dette øker ferjetaksten for de fleste kjøretøygruppene, forklarer Bjørklund.

Lengdeklassene justert

Alle kjøretøy med gyldig AutoPASS-brikke får ti prosent rabatt på ferjebilletten. Med bombrikke blir taksten for personbil 160 kroner. MC og elbil betaler en fast takst på 67 kroner. Passasjerer, fotgjengere og syklister reiser gratis. Det nye systemet medfører en prisøkning for de som kjører alene i personbil, mens det blir billigere for de som reiser flere sammen. Lengden på kjøretøyet ditt måles automatisk. Det avgjør hvilken pris du skal betale for ferjeturen.

For større kjøretøy er lengdeklassene justert, så prisendringen vil variere avhengig av lengden på kjøretøyet. Det blir dessuten slutt på sommer- og vintertakst, slik at takstene er like hele året.

Komplett taksttabell finner du på Bastø Fosens nettside; www.basto-fosen.no

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!