I tillegg til kontroll av kjøre- og hviletid ble transporter utført av utenlandskregistrerte kjøretøy kontrollert for kabotasjekjøring i Norge.

Kivilompolo

For tredje gang i løpet av de siste to ukene ble vogntog kontrollert på grenseovergangen ved Kivilompolo. 55 tunge kjøretøy ble kontrollert, av disse var 25 utenlandske. (16 nordiske, 8 øst-europeiske og 1 tyskregistrert.)

Det ble under disse kontrollene ikke utstedt noen gebyr for mangler ved dekkutrustningen på noen av kjøretøyene, noe Statens vegvesen er meget tilfreds med.

Bjørnfjell

72 tunge kjøretøy ble kontrollert, av disse var 51 utenlandske. (27 nordiske, 12 øst-europeiske og 12 fra øvrige Europa).

At hele 20 % av de kontrollerte kjøretøyene ble ilagt kjøreforbud på grunn av mangler ved dekk og/eller kjetting er nedslående. Flere av kjøreforbudene skyldtes hengere som ikke hadde vinterdekk, og således ikke var egnet til kjøring på vinterføre.

-Resultatet er så oppsiktsvekkende dårlig at Statens vegvesen kommer til å intensivere kontrollene ved grenseovergangen på E10 Bjørnfjell, sier seksjonsleder Jørn Simonsen,

Statens vegvesen vil i tiden fremover fortsatt ha stort fokus på denne type kontroller over hele Region nord. - Vårt fokus vil spesielt være rettet mot kontroll av tyngre kjøretøy som skal inn til landet over grenseovergangene i Nordland, Troms og Finnmark.

Likeså vil vi ha fokus på fjelloverganger og andre steder hvor vi av erfaring vet at tungtransporten kan ha utfordringer på vinteren, opplyser leder av Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region nord, Jørn Simonsen,

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!