Om svoveldirektivet:

1.  januar 2015 trer et EU-direktiv om svovelinnhold i skipsdrivstoff i kraft som krever at svovelinnholdet skal reduseres 1 % til 0,1 %, altså til en tiendedel av dagens krav.

Direktivet gjelder alle skip som seiler i det som kalles SECA-området og omfatter Østersjøen, Skagerak og Nordsjøen opp til 62. breddegrad, samt den engelske kanal til Bretagne.

Målet med kravet er å redusere sjøtransportens utslipp til luft som i dag er store globalt sett.   

Ifølge undersøkelsen som er utabeidet av Thema på oppdrag fra Norsk Industri, NHO, Oslo Havn KF og OMYA Hustadmarmor vil sjøtransporten få økte kostnader til dyrere drivstoff som kan føre til at gods overføres fra sjø til vei.

Ifølge organisasjonene vil det kunne medføre opp mot 100.000 flere årlige trailere over Svinesund.

Dette er stikk i strid med de nasjonale mål om mer gods den miljøvennlige sjøveien, hevder de.

Næringslivet og forbrukere kan få økte kostnader på 4-6 milliarder kroner hvert år, viser undersøkelsen. 

Du finner den her.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!