- På mange måter fungerer systemet som en annenpilot bare at den kan se rundt hele kjøretøyet, sier Mansour Keshavarz, systemingeniør hos Volvo Trucks.

Vår visjon for trafikksikkerhet er en fremtid uten lastebilulykker, sier Carl Johan Almqvist, ansvarlig for trafikk- og produktsikkerhet hos Volvo Trucks. Denne unike teknologien har tatt et nytt steg mot vår visjon og vil forhåpentligvis kunne spare mange liv i fremtiden.

FAKTA, prosjekt Non-Hit Car and Truck:

  • Prosjektet startet i september 2010 i samarbeide med Volvo Personbiler, ÅF-konsernet, HiQ, Mercel og Chalmers tekniske høyskole.
  • Hovedmålet har vært å få frem tekniske løsninger som minsker ulykkesrisikoen for både personbiler og kommersielle kjøretøyer, og å fokusere spesielt på situasjoner der dagens systemer for aktiv sikkerhet ikke er tilstrekkelige.
  • Prosjektet avsluttes i desember 2014, og resultatene av forskningen kommer å lede til at nye systemer for aktiv sikkerhet utvikles. Tidsplanen for den kommersielle lanseringen er fem til ti år.

Volvo Trucks egen forskning viser at begrenset sikt er en av de fremste årsakene til ulykker mellom tunge kjøretøy og ubeskyttede trafikanter i Europa. Denne typen ulykker kan begrenses drastisk med Volvo Trucks' nye teknikk. Denne teknikken er et resultat av det unike forskningsprosjektet Non-Hit Car and Truck - et samarbeidsprosjekt med Volvo Personbiler.

Spesielt sårbare trafikanter

Ubeskyttede trafikanter, som fotgjengere og syklister er spesielt sårbare i bytrafikk der det forkommer mange større kjøretøyer. For første gang kan et kjøretøy skanne hele området rundt bilen og dermed hjelpe sjåføren med å unngå ulykker. Informasjonen mottas via sensorer, radarenheter og kameraer som er montert flere steder på kjøretøyet.

Om sjåføren ikke reagerer på de foreslåtte tiltakene, vil styre- og bremsesystemet aktiveres automatisk.

Alle blindsoner skal elimineres

- Dagens Volvo-lastebiler er konstruert for å eliminere alle blindsoner. Men i situasjoner med mye trafikk er det lett for sjåføren å overse noe viktig, som for eksempel en syklist på kjøretøyets passasjerside. Nå kan vi løse dette problemet og dermed hjelpe sjåføren til å oppdage og forstå alt som skjer rundt bilen, sier Carl Johan Almqvist, ansvarlig for trafikk- og produktsikkerhet hos Volvo Trucks.

I følge Almqvist kan systemet komme til å bli lansert om fra fem til ti år.

- Vi har hovedkomponentene på plass, men det kreves mye mer testing for å forsikre oss om at systemet ikke inneholder feil. Om vi lykkes med å klare disse utfordringene, er en fremtid uten lastebilulykker innen rekkevidde, avslutter Carl Johan Almqvist.

Fakta, Volvo Trucks nåværende system for aktiv sikkerhet:

  • Kollisjonsvarsling med nødbrems - et avansert nødbremsesystem med tidlig kollisjonsvarsling, for å hjelpe til med å forhindre alvorlige ulykker med bakgrunn imanglende oppmerksomhet.
  • Filskifteassistent - oppdager kjøretøyer som befinner seg i bilens blindsone på passasjersiden.
  • Kjørefeltassistent - overvåker lastebilens posisjon på veien. Når systemet oppdager at bilen kommer utenfor sitt kjørefelt, gjør systemet sjåføren oppmerksom på dette, slik at han eller hun kan ta tilbake kontrollen innen en alvorlig ulykke inntreffer.
  • Oppmerksomhetsassistenten - advarer trette sjåfører og anbefaler en pause.

Volvo Trucks nye teknologi beskytter spesielt både fotgjengere og syklister.

Teknologien evaluerer informasjon fra flere kilder samtidig, som kan minne nærmest om en menneskelig hjerne, og foreslår ulike tiltak for å unngå uhell.

Hovedkomponenten i den nye teknologien er en dataplattform som kombinerer inntrykk fra alle sensorer og gjør det mulig for lastebilen å utføre en 360-graders skanning av omgivelsene hvert 25 millisekund.

Volvo Trucks egen forskning viser at begrenset sikt er en av de fremste årsakene til ulykker mellom tunge kjøretøy og ubeskyttede trafikanter i Europa.

Om sjåføren ikke reagerer på de foreslåtte tiltakene, vil styre- og bremsesystemet aktiveres automatisk.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!