Fra 1. januar 2015 vil det internasjonale løyvet for gods- og turvogn (fellesskapsløyvet) også gjelde som nasjonalt løyve. Det vil dermed ikke bli utstedt egne løyver for nasjonal gods- og turvogntransport.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

I hovedsak vil den nye ordningen bli slik:

  • Løyveperioden for det nye løyvet er satt til 10 år. Samtidig vil allerede utstedte nasjonale løyver for gods- og persontransport få en gyldighetstid på 10 år fra endringene settes i verk.
  • Fra 1. januar 2015 vil Statens vegvesen i Lærdal overta det administrative ansvaret for løyvene for godstransport og turvogn. Dette betyr at man må henvende seg til Statens vegvesen i Lærdal ved søknad om løyve eller dersom man har spørsmål om gods- og turvognløyver generelt.
  • Fylkeskommunene skal fremdeles har ansvaret for de behovsprøvde løyvene - løyver for buss i rute, drosjeløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede.
  • Staten skal fremdeles ha det overordnede ansvaret for løyver for riksvegferjer og for ruteløyver på veg som krysser fylkesgrenser. Løyvemyndigheten er delegert til Vegdirektoratet og fylkeskommunene, med unntak for kystruten Bergen-Kirkenes.
Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!