Totalt ble det transportert nesten 3,7 millioner tonn gods med lastebil som passerte grensen på vei i 2. kvartal 2014.

I 2. kvartal ble det transportert 1,2 prosent mindre gods over grensen enn i samme kvartal 2013. Samlet ble det importert 2,1 millioner tonn på lastebil, mens 1,6 millioner tonn ble eksportert.

Norskregistrerte lastebiler sto for om lag 42 prosent av grensetransporten, samme andel som ett år før.

Totalt ble det transportert nesten 3,7 millioner tonn gods med lastebil som passerte grensen på vei i 2. kvartal 2014.

Mens de norskregistrerte lastebilenes andel av grensetransporten var tilnærmet uendret sammenliknet med 2. kvartal 2013, fortsetter polske og baltiske lastebiler å kapre markedsandeler.

I 2. kvartal stod de for 12,9 prosent av transportert mengde inn og ut av landet, 1,2 prosentpoeng mer enn i 2. kvartal 2013.

Statistikken forteller ingenting om nasjonaliteten på sjåførene.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!