På et møte mellom vegdirektørene i Barentsregionen i Alta denne uka, var det enighet om å samarbeide for å harmonisere regelverket, og om å prioritere enkelte korridorer, som er ekstra viktige for transporten over landegrensene.

- Vi må skaffe oss oversikt over hvordan situasjonen er i dag, og så diskutere hvordan vi kan harmonisere reglene bedre, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Store variasjoner mellom landene

Mens maksimalvekten for vogntog er 50 tonn i Norge og 40 tonn i Russland, har Sverige en grense på 60 tonn, som vurderes økt til 74 tonn.

I tillegg til totalvekt for kjøretøy, har landene forskjellige regler for lengde, bredde, aksellast og dekksutrustning.

En løsning er å ha forskjellige regler for ulike vegstrekninger i Norge, og prioritere høyere standard på noen grensekorridorer som kan ta imot de tyngste kjøretøyene. Forutsetningen er imidlertid at det er tilsvarende standard på den andre siden av grensa.

Ti år med barentssamarbeid

Under møtet ble det også markert at det i år er ti år siden samarbeidet mellom vegdirektørene i Barentsregionen startet. Ett resultat av samarbeidet er at flere grensekorridorer er rustet opp, gjennom felles prioritering og satsing på begge sider av grensene.

I tillegg har møtene mellom vegdirektørene i nord vært et viktig forum for utveksling av erfaringer, blant annet når det gjelder trafikksikkerhet og vintervedlikehold.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!