Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker at også vegvesenet skal få holde igjen tunge kjøretøy.

Det er Vegdirektoratet som sender ut høringsforslaget, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Forslaget inneholder også en endring som klargjør hjemmelen for bruk av sikringsmidler, som for eksempel hjullås.

Formålet er å effektivisere myndighetenes tilbakeholdsrett.

- Erfaringene viser at mange førere som blir ilagt bøter, ikke gjør opp for seg i ettertid, og brudd på vegtrafikklovgivningen blir derfor uten konsekvenser.

Det nye forslaget vil bidra til å rette på dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Når kan myndighetene holde tilbake kjøretøy?

  • I forslaget heter det at hvis en motorvognkjører ilegges eller antas å ville ilegges straff eller gebyr for overtredelse av bestemmelser etter vegtrafikkloven, kan politiet, Statens vegvesen og tollmyndigheter holde tilbake kjøretøy inntil bot, gebyr og eventuelle omkostninger er betalt.
  • Kjøretøy skal holdes tilbake når aktuelle myndigheter ser det nødvendig, for å sikre betaling.
Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!