- Vi håper det kan bidra til å senke terskelen for å ta inn en lærling, sier fylkesråd for utdanning og kultur, May-Britt Lagesen.

En av de første som nyter godt av tilskuddet er NTS Transport AS i Namsos.

Tilskuddet var ikke avgjørende for oss, men det er et kjempebra tiltak. Det bidrar til at vi kan gi vår lærling enda bedre opplæring, sier daglig leder Leif Sunde.

Det er alltid utfordrende å skaffe nok lærebedrifter i Nord-Trøndelag. Bedre blir det ikke når det rekordstore 1996-kullet nå er klar for å søke læreplass. - I år har vi 767 søkere til læreplass. Tilsvarende tall i 2010 var 650. Det sier noe om det raskt voksende behovet for flere lærebedrifter, og behovet er nå, sier Lagesen.

Fylkeskommunen arbeider kontinuerlig for å rekruttere flere lærebedrifter. Et arbeid som gjøres i nært samarbeid med opplæringskontorene og partene i arbeidslivet.

Vi har mange trofaste lærebedrifter som tar inn nye lærlinger årlig, men det er et økende behov for nye lærebedrifter. Vi ser en økende ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Vi prøver hele tiden nye tiltak. Bare i fjor manglet vi læreplass til hele 243 av 644 søkere. Dette gapet er en betydelig utfordring for fylkeskommunen, men heller ikke noe vi klarer å endre alene, sier Lagesen.

Yrkesopplæringen er en dugnad mellom det offentlige og næringslivet, beskrevet gjennom samfunnskontrakten. Erfaringsvis er det innenfor elektro og helse- og oppvekstfag det er størst ubalanse mellom søkere og antall læreplasser. Men omtrent innen alle fag er det mangel på lærebedrifter.

Vi er spent på om det nye stimuleringstilskuddet gir effekt. Samtidig er det mange andre gode grunner til å bli lærebedrift, mener Lagesen.

Det er et syn hun deler med Leif Sunde.

En lærling kan vi lære opp etter våre standarder og rutiner. Å rekruttere en erfaren sjåfør på 58 år trenger ikke være mindre utfordrende, mener Sunde, som gjerne er med på oppfordringen om at flere bør bli lærebedrift.

Lagesen legger til at lærlinger gjerne fornyer tenkningen og beriker arbeidsplasser med fersk kompetanse og ungdommelig kreativitet.

Å investere i en lærling er å investere i egen bedrift, mener Lagesen.

Fornøyd lærling

Hallvard Hatlestad Tylden (18) er meget fornøyd med læreplassen hos NTS Transport.

Det er en flott arbeidsgiver og en seriøs arbeidsgiver, sier Tylden.

Etter fullført Vg1 og Vg2 transportfag tok han 10 ukers førerkortopplæring ved Solør videregående skole. Deretter kjørte han en periode med en erfaren kollega i NTS Transport, før han omsider slapp til bak rattet alene.

Yrkesvalget ligger i genene, jeg er tilfreds med valget. Men det er en livsstil, mye mer enn en jobb, sier 18-åringen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!