Hva må til for at europeiske land skal få en mer effektiv og samordnet regulering og kontroll innenfor transportsektoren, med sikte på konkurranse på mer like vilkår?

Dette er ett av spørsmålene som skal drøftes ved en europeisk konferanse i Paris 16. april. Konferansen arrangeres av franske myndigheter.

Fra norsk side deltar statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, og politisk rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet, Ulrikke Holmøy.

Konferansen tar for seg utviklingen innenfor godstransport med lastebil, med vekt på å drøfte blant annet disse spørsmålene:

  • Hvordan blir konkurranse- og arbeidsforholdene påvirket av de forskjeller som finnes mellom enkelte land når det gjelder regelverk for arbeidsliv og sosiale rettigheter?
  • Hvordan kan landene samarbeide for å forbedre kontrollvirksomhet og håndheving av regleverk på en måte som bidrar til mer like konkurranse- og arbeidsforhold?
Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!