- Trondheim by vil med nytt logistikknutepunkt sør for byen få frigjort store sentrumsnære arealer, mens godsterminalen med ny plassering vil få betydelig større muligheter til å utvide og effektivisere virksomheten sin, sier Solvik-Olsen. © Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

Regjeringens valg av konsept er i tråd både med de faglige anbefalingene i Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU), i den eksterne kvalitetssikringen (KS1) og med ønskene til det lokale næringslivet og transportørene.

- Næringslivet ønsker seg en ny terminal nærmest mulig markedstyngdepunktet, og det er sør for Trondheim, lyder det fra samferdselsministeren.

Ikke alle jublet

Vi husker at det også vakte vrede da Jernbaneverket kom med forslaget første gang. Ordførerne i Levanger og Verdal mente at ønsket om en fremtidig godsterminal "på et jorde i Melhus" var overraskende gammeldags, konservativt og snevert. De kalte det "et knefall for lastebilnæringen". Det var i 2012.

- Jernbaneverkets og næringslivets anbefaling er dog klar, og en ekstern kvalitetssikring støtter denne anbefalingen. Da er det ingen grunn til å vente med å ta beslutningen, sier Solvik-Olsen.

To alternativer i sør

Konseptet regjeringen går inn for omfatter to konkrete lokaliseringsalternativer: Søberg og Torgård. Jernbaneverket får nå i oppdrag å utrede konsekvensene av disse to nærmere, slik at regjeringen i neste runde får grunnlag for å ta endelig stilling til hvor det nye logistikknutepunktet i Trondheimsregionen skal ligge. Jernbaneverkets utredning skal være klar i løpet av 2014.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!