Målet er å utvikle bedre tilbud til langtransportsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgn- eller ukehvil langs E6 i Akershus.

Statens vegvesen legger opp til en ordning der årlig leie for bruk og drift av plassen gis pr. oppstillingsplass. Dette er regulert i kontrakt. Denne konkurransen vil bli utlyst av Statens vegvesen, Vegavdeling Akershus, og det ønskes tilbud fra private i nærheten av E6 i Akershus, på strekningen fra Østfold grense til Oslo grense.

Attraktiv for sjåfører

Hovedmålgruppe for konkurransen er tilbydere som driver en virksomhet med egeninteresse i at døgnhvileplassen blir attraktiv for sjåfører og holdt i god stand.

Dersom det skjer nyetablering av virksomhet vil leien kunne brukes til å dekke både renter og avdrag på lån til opparbeidelse av plassen og til drift. Den årlige leien utbetales så fremt plassen drives i henhold til kontrakt.

Det skal være plass til minimum 25 vogntog på hver plass, mindre enn fem minutters kjøring fra E6 og det må ikke være helseskadelige miljøforhold som gjør plassen uegnet til døgnhvileplass.

Statens vegvesen vil sørge for visningskilt fra E6 fram til plassene og informere om plassene i sitt informasjonsmateriell til sjåfører. Opplysningene gis også til leverandører av ruteplanleggere og vegvisere via internett og GPS.

Varighet 10 år - samt opsjon

Statens vegvesen vil inngå kontrakter med varighet på ti år, samt opsjon på 1 + 1 år.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!