Hit til Hirtshals må MS «Stavangerfjord» for å tanke LNG lovlig med passasjerer ombord. Da er gassen fraktet 1558 kilometer fra havnen fergen forlot 10 timer tidligere. © Foto: Fjord Line

Gassfergene bruker Liquid Natural Gas (LNG) som drivstoff. Dette produseres som kjent i store mengder like utenfor kysten vår. I 2012 eksporterte Norge 107,6 milliarder kubikkmeter gass til Europa. Til en verdi av 250 milliarder kroner, eller et kvart statsbudsjett om man vil.

Les også: Får ikke flytte vogntog fra vei til sjø

Tallene for 2013 blir nok minst like høye, takket være Fjord Line. Falt du av lasset nå? Ikke fortvil, her er nok en kort innføring i norsk miljøtenking og praksis:

Til Danmark

Anlegget som forsyner MS «Stavangerfjord» med LNG ligger like ved kaien der fergen losser og laster i Risavika, men myndighetene tillater ikke at Fjord Line tanker gass med passasjerer ombord.

Dette er derimot tillatt i Danmark. Derfor må gassen fraktes med båt fra Risavika til Fredrikstad og videre med tankbil til Gøteborg, ferge til Fredrikshavn og til slutt langs danske veier til Hirtshals, der tankbilene møter igjen MS «Stavangerfjord» og tanker opp.

Fire tankbiler venter på skipet hver gang det ankommer. 15 biler er i sving for å dekke behovet hver uke. Drivstoffet har dermed tilbakelagt 1558 km før det fylles på tanken.

Høring

Tankingen fra bil tar også lengre tid enn direkte fra anlegget, så MS «Stavangerfjord» bruker lengre tid ved kai og må dermed gi mer gass over Skagerak til Norge igjen for å hente inn tapt tid. Dermed går også forbruket opp.

Fjord Line og Skangass har søkt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) om å kunne bunkre alt drivstoff i Risavika. Justisdepartementet og DSB tok på denne bakgrunn initiativ til en unntaksbestemmelse i den aktuelle forskriften som gir DSB adgang til å tillate LNG-tanking med passasjerer om bord, slik man kan i Danmark.

Høringsfristen for denne forskriftsendringen gikk ut i starten av november og man håper på en avgjørelse før årsskiftet.

Skangass planlegger å lage en rørledning de få hundre meterne fra anlegget i Risavika og til kaikanten der MS «Stavangerfjord» legger til, men inntil videre må tankbiler sørge for leveringene på andre siden av Skagerak.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!