Økning av tillatt totalvekt for tømmervogntog til 60 vil kun gjelde en begrenset del av vegnettet

Økning av tillatt totalvekt for tømmervogntog til 60 vil kun gjelde en begrenset del av vegnettet. - Vedtaket er en regelendring i rammeverket. Økt totalvekt vil gi økt belastning på bruene på vegnettet, og det er derfor nødvendig å undersøke om bruene våre tåler denne belastningen, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.

- Vegdirektoratet har i samarbeid med regionene utarbeidet en foreløpig liste over hvilke riksvegstrekninger som til nå er klarert for en slik vektøkning. Tilsvarende lister må også utarbeides for fylkes- og kommunale veger.

Vilkår

Vedtaket gjelder tømmervogntog med 7 aksler og lengde uten gods minst 21,50 meter. Tillatt totalvekt på slepvognen er 36 tonn. Avstanden mellom første og siste aksel på vogntoget må være minst 19,00 m, og avstanden mellom første og siste aksel på slepvognen være minst 8,01 m. Det må også være minst 3,70 m avstand mellom siste aksel på motorvognen og første aksel på slepvognen.

Vedtaket om økt totalvekt for tømmervogntog er andre del av en tiltakspakke for å bedre transportvilkårene for transport av tømmer i Norge. Første tiltak som ble iverksatt var en økning av tillatt vogntoglengde fra 22 til 24 meter.

Les også: - Økt lengde holder ikke

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!