Godstransportarbeidet innenlands med norskregistrerte biler har økt med 6,2 prosent siden 1. kvartal 2012, mens transportarbeid i utlandet gikk ned med 4,5 prosent i samme periode. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn for nasjonale transporter økte svakt og utgjorde 73,2 kilometer i 1. kvartal i år.

Mer godstransport innenlands

I 1. kvartal 2013 transporterte norske lastebiler 57,8 millioner tonn gods innenlands, 5,1 prosent mer enn i 1. kvartal 2012. Transportmengden i forbindelse med eksport og import gikk derimot ned med 1,4 prosent i denne perioden.

Innenlandstransport totalt dominerende

Av den totale transporterte mengden med norske lastebiler i 1. kvartal i år ble hele 98 prosent fraktet innenlands. Siden turene til og fra utlandet i gjennomsnitt er lengre enn turene innenlands, utgjør innenlandsk transportarbeid en mindre andel av totalen enn selve godsmengden (eller transportert mengde) skulle tilsi. 85 prosent av transportarbeidet ble utført innenlands i 1. kvartal.

Mindre egentransport

Andelen av transportarbeidet utført som egentransport gikk ned sett i forhold til 1. kvartal 2012. I 1. kvartal 2013 ble 80 prosent av transportarbeidet nasjonalt utført av biler i leietransport, mot 75 prosent i samme kvartal året før.

Mindre tomkjøring

Andelen kjørte kilometer uten last innenlands gikk ned fra 25,1 til 23,8 prosent fra 1. kvartal 2012 til tilsvarende kvartal i 2013. For godsbiler i utenlandskjøring gikk tomkjøringsprosenten ned fra 19,1 til 12,1 i samme periode.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!