- Vi har fått en type tungtransport med jevnt over dårligere kjøretøymateriell. Det hevder seniorforsker Gunnar D. Jensen i SINTEF til NTB. Han peker på det økte innslaget av gamle, utenlandske kjøretøy på norske veier og viser til at mange av de norske tunnelene også er brattere enn EU-kravene. Det øker risikoen for varmgang og brann i bremser og motorrom.

Jensen har arbeidet med tverrfaglige risikoanalyser av flere tunnelprosjekter, både i Norge og i utlandet.

Det økte innslaget av gamle, utenlandske kjøretøy i tungtransporten har gitt et nytt risikobilde, som en må ta hensyn til i risikoanalyser og for avbøtende tiltak i tunneler, mener Jenssen.

- Mange av de norske tunnelene, særlig de undersjøiske, er dessuten brattere enn EU-kravene. Det øker risikoen for varmgang og brann i bremser og motorrom, hevder forskeren til nyhetsbyrået.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!