Gjennomsnittlig kjører en personbil fire millioner kilometer mellom hver gang den er innblandet i en ulykke med personskade. En lastebil kjører i overkant av seks millioner kilometer.

Ulykkene er mange og konsekvensene alvorlige i sommertrafikken. Økt trafikk betyr økt risiko, og alle som ferdes på vegene har et felles ansvar for å bidra til trafikksikkerheten, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

En gjennomgang av sommertrafikken i juni, juli og august de siste fem årene avdekker de harde fakta. (snitt-tall hver sommer).

  • 1.886 trafikkulykker med personskader.
  • 65 trafikkdrepte i de tre sommermånedene.
  • 2.624 skadde i trafikken i juni, juli og august, av disse 295 hardt skadde.

Vegdirektøren registrerer at sommeren 2013 har fått en tøff start. Foreløpige tall viser 18 drepte i juni-trafikken. Vegdirektøren varsles umiddelbart om alle dødsulykkene - og får innen 24 timer en rapport fra Statens vegvesens ulykkesundersøkere på sitt bord.

- Sjåførene har et stort ansvar for å redusere risikoen for ulykker. Bilbelte må brukes og farten må tilpasses fartsgrensene samt vær og føreforhold. I 40 % av dødsulykkene har de drepte ikke brukt bilbelte. Mange av disse hadde overlevd med belte, sier Gustavsen.

Hold fartsgrensen

Forholdet mellom fart og risiko er sterk og veldokumentert. Vegvesenets analyser viser at det ikke bare er svært høy fart som tar liv, men at selv moderate fartsovertredelser kan få alvorlige og livsfarlige konsekvenser.

- Fem prosent fartsøkning gir ti prosent økning i ulykkene og 25 prosent økning i antall døde. Økes farten fra 80 til 93 km/t, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke. Det er mange faktorer som spiller inn ved en ulykke. Men en ting kan hver eneste av oss som kjører bil påvirke: farten vi kjører med, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Et siste sommerønske fra vegdirektøren er å stoppe om du blir trett bak rattet. Ta deg en liten blund - 15 minutter holder.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!