Det er besluttet å slå sammen Freight og Global Forwarding (med Quality Cargo) til én forretningsenhet med ett organisasjonsnummer.

- Bakgrunnen for sammenslåingen er en forventning om at disse samlet vil stå sterkere i det lokale markedet, sier Ole Ringheim, CEO DHL Freight Nordics.

Fagforeningene har vært involvert tidlig i prosessen, og øvrig organisasjon er informert. Ny organisasjonsmodell og andre praktiske konsekvenser vil utredes i dedikerte prosjektgrupper i høst.

Målet er å ha den nye enheten DGFF operativ 1.1.2014.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!