Posten og Bring har mange terminalarbeidere og 348 av de ansatte har fagbrev. Foto: Frigoscandia, Posten Norge

Dette omfatter både praksiskandidater og lærlinger. Blant disse er hele 450 nye fagbrev de neste tre årene.

- Posten er opptatt av å levere kvalitet i sine tjenester og «vinne kundens hjerte». Fagutdanning utfyller den bedriftsinterne opplæringen og bidrar til at medarbeidere får dypere innsikt i jobben. Fagutdanningen gir også impulser og motivasjon for de som får muligheten, sier Erik Roth, direktør for organisasjonsutvikling i Posten.

Forpliktende

Posten ønsker å bidra til å oppfylle «Samfunnskontrakt for flere læreplasser». Samfunnskontrakten er en avtale mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Ambisjonen er blant annet å øke antallet godkjente lærekontrakter med 25 prosent fra 2011 til 2015. Sørge for å øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev, samt øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev.

Samfunnskontraktens overordnede mål er å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer. En viktig del av kontrakten blir derfor å skaffe flest mulig læreplasser til elever som ønsker det.

Bedre kunnskap

Postsjåfør Øivind Aksberg ved Postens Godssenter har tatt fagbrev som yrkessjåfør.

- Jeg ble mye brukt i opplæring av både vikarer og lærlinger. Det var jeg selv som tok initiativ til å ta fagbrev. Jeg mener det er viktig å ha riktig fagkunnskap når jeg skal lære opp andre, sier Aksberg.

Fagbrevet har gitt ham utviklingsmuligheter han ellers ikke ville fått. Han har også fått mer ansvar, blant annet for å lære opp sjåførlærlingene ved Postens godssenter. Øivind Aksberg er også oppnevnt som medlem av prøvenemnda for yrkessjåførfaget i Oslo.

I følge tall vi har fått fra Posten Norge så har de i dag 278 ansatte med fagbrev som yrkessjåfør, og 348 med fagbrev i logistikkfaget. Og flere skal det altså bli.

-Jeg mener det er viktig å ha riktig fagkunnskap når jeg skal lære opp andre, sier postsjåfør Øivind Aksberg. Foto: Nils Midtbøen, Posten Norge

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!