Totalindeksen for godstransport har gått opp med 2,1 prosent siden 1. kvartal 2012. Delindeksen for transport av stykkgods/containergods økte mest, med 3,2 prosent, i perioden, etterfulgt av transport av oljeprodukter som var opp 2,9 prosent. Totalindeksen har hatt en uavbrutt vekst siden 2. kvartal 2010. Det er våre venner i Statistisk sentralbyrå som melder dette.

Sammenliknet med 4. kvartal 2012 gikk totalindeksen opp med 0,5 prosent. Prisene for transport av oljeprodukter økte mest i denne perioden, med 2,2 prosent.

Trenden snur for lagring

Etter et sammenhengende fall siden 4. kvartal 2010 gikk indeksen opp med 2,6 prosent i 1. kvartal 2013. Oppgangen var på 0,7 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2012.

Fortsatt prisvekst for lasting og lossing, mens nedgangen forsetter for post og distribusjon

Prisindeksen for laste- og lossetjenester økte med 2,3 prosent i perioden fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. Post og distribusjonsvirksomhet hadde derimot en prisnedgang på 2,1 prosent i samme periode.

Sammenliknet med 4. kvartal 2012 lå prisene på lasting og lossing nærmest uendret, med 0,1 prosent nedgang. Indeksen for post og distribusjon var uendret i samme periode.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!