Etter at flommen i Østerdalen kulminerte og vannet trakk seg tilbake, ble det åpnet for personbiltrafikk på rv. 3 gjennom hele Østerdalen fredag 25. mai kl. 19.00. På grunn av usikkerhet knyttet til hvor store skader flommen har gjort, måtte imidlertid tungbilene fortsatt henvises til omkjøringsveger.

- Nå er vegen grundig inspisert, og fram til den åpner for «alle» i morgen - også på strekningen mellom Nordstumoen og Rena, blir det utført nødvendige utbedringer.

Dette arbeidet fortsetter også i tiden som kommer, så trafikantene må regne med redusert framkommelighet noen steder, sier leder av krisestaben i Hedmark, Cato Løkken.

Les også: Innvilger flom-dispensasjon for kjøre- og hviletid

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på www.vegvesen.no/trafikk.

Se også vegvesenets interaktive kart.

Disse kartene oppdateres via vegmeldingene til Vegtrafikksentralen. Merk at situasjonen kan forandre seg raskt så kartet kan inneholde unøyaktigheter.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!