En norsk transportør kommer fort opp i bompasseringer på omkring 100.000,- årlig. Det sier seg selv at det er svært konkurransevridende sålenge så mange utlendinger ikke betaler for seg.

© Svein-Ove Arnesen

På fredag la samferdselsminister Marit Arnstad frem et lovforslag om nettopp dette.

De foreslåtte endringene åpner for at Samferdselsdepartementet kan fastsette forskrift om at kjøretøy - både norske og utenlandske - over 3500 kilo skal være utstyrt med en betalingsbrikke for bruk i systemene for trafikantbetaling på det norske vegnettet.

Innkreving fra utenlandske kjøretøy uten bompengebrikke er særlig ofte svært kostbart, blant annet som følge av vanskeligheter med å få rask tilgang til opplysninger i utenlandske motorvognregistre, forteller ministeren.

I en del tilfeller fører dette til at enkelte utenlandske tungtransportører unnlater å betale bompenger, og dermed får lavere driftskostnader enn norsk transportnæring. Dette kan igjen føre til en uheldig vridning av konkurransen mellom norske og utenlandske kjøretøy, skriver Samferdselsdepartementet i en presseuttalelse.

Må ha forhåndsbetalingen på plass

Det er nettopp her skoen trykker, hevder lastebileier og relativt "nyslått" NLF-medlem Knut Enger. - Det vil aldri hjelpe å ha bombrikke dersom man ikke krever forhåndsbetaling.

- Det må en betalingsløsning på plass, slik at de utenlandske sjåførene ved en kontroll kan vise til at de har betalt for passeringene.

Innen det er i orden, har brikken liten betydning, sier Enger da vi hører om saken fra en lastebileiers ståsted. Det hjelper jo ikke å ha en brikke liggende om man ikke betaler fakturaen. Da er vi jo like langt, sier Enger hoderistende.

Vi vet at svært mange kjører gratis gjennom bompengeringene fordi de enten aldri får faktura ettersendt, eller de velger å aldri betale den. I 2011 regnet NLF ut at utlendingene snek for 100 millioner kroner årlig.

NLF forsiktig optimister

Også NLF ser på ministerens uttalelse med forsiktig optimisme. De synes det er positivt at regjeringen ser den konkurransevridende faktoren i forhold til utlendinger, samtidig som også de frykter at det på det nåværende stadiet ser ut til å mangle god nok betalingsløsning. - Vi har store forventninger til rask fremdrift og gjennomtenkt innhold, er den diplomatisk korrekte kommentaren fra NLF.

Vi husker at NLF i 2011 regnet ut at utlendingene bomsnek for over 100 millioner kroner.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!