Yrkessjåfører jobber fortsatt lange dager, ifølge YTF sin undersøkelse.

For godssektoren preges svarene av at sjåførene jobber mye nattarbeid og at en av tre jobber helg regelmessig. 55 prosent har fast oppsatte arbeidsplaner.

Dette er en svak økning fra i fjor, da 52 prosent oppga at de hadde slike planer. Litt over halvparten har en forutsigbar arbeidsdag, mens fire av ti jobber mer enn 13 timers arbeidsdag.

Tryggere bussjåfører

Når det gjelder bussjåførene er det interessant å merke seg at i forhold til en tilsvarende undersøkelse i 2011, var tallet på de som frykter å bli ranet gått ned fra 40 til 34 prosent.

Når så mange har svart på undersøkelsen, er det grunn til å anta at sjåførene føler seg tryggere på jobb nå som kontantene har blitt betraktelig redusert mange steder, særlig i de store byene.

Men 34 prosent føler seg fortsatt utsatt for å bli ranet, og dette er selvfølgelig et alt for høyt tall. Senest forrige uke var det et knivran i Sola ved Stavanger, forteller YTF.

Slik YTF har skrevet om tidligere, er det trolig en god del sjåfører og andre medlemmer som jobber for lange arbeidsuker.

Ifølge de fleste av YTFs tariffavtaler, skal de som jobber søndag hver tredje helg eller oftere, ha 35,5 timers arbeidsuke. Undersøkelsen viser at mange av de som jobber helg regelmessig, har 37,5 timers arbeidsdag.

Yrkestrafikkforbundet takker alle medlemmer som svarte på medlemsundersøkelsen 2012. Rekordhøye 1716 medlemmer svarte på den omfattende undersøkelsen. Det er 44 prosent av de som fikk tilbud om å delta i undersøkelsen.

Av disse svarte nesten 1200 bussjåfører og om lag 250 godssjåfører. De andre fordeler seg på ulike yrker.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!