Norske lastebilers andel økte 1 prosent fra 2011 til 2012, og endte på 41,9 prosent av den totale grensetransporten. Svenskregistrerte biler reduserte på samme tid sin markedsandel med nesten 5 prosent.

Likevel hadde de fortsatt størst markedsandel blant de utenlandske lastebilene, med 27,9 prosent av transportmengden i 2012. Baltiske bilers andel har økt siden 2011, men lå i 2012 fortsatt på mellom 5 og 6 prosent av transporten inn og ut av Norge.

Tyske bilers andel var om lag på samme nivå som i 2011, mens finske lastebiler reduserte sin markedsandel med 4,2 prosent.

Fortsatt økning for lastebiltransport over grensen

I 2012 ble det transportert over 249 millioner tonn gods til eller fra Norge. Det er nesten 3 prosent mer enn i 2011. Disse tallene omfatter alle transportformer, også eksport av olje og gass med skip eller i rør. 12,9 millioner tonn, eller rundt 5 prosent, av den totale godsmengden ble fraktet med lastebil som passerte grensen på vei.

Hovedtall for 4. kvartal

I 4. kvartal 2012 fraktet lastebiler totalt 3,3 millioner tonn gods over grensen. Det er 4 prosent mer enn i samme kvartal i 2011. Av de 3,3 millioner tonnene fraktet norskregistrerte lastebiler 0,5 millioner tonn gods inn, og 0,9 millioner tonn gods ut av Norge.

For norske og utenlandske lastebiler i alt, økte eksporten med 9,8 prosent. Importen var derimot nesten uendret sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2011.

© Svein-Ove Arnesen

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!