Statens vegvesen frykter konsekvensene av ruspåvirkede yrkessjåfører og vil at alle kommuner skal kreve alkolås i forbindelse med persontransport. Norge ligger langt etter Finland, som allerede fra 1. august 2011 lovfestet at alle busser og taxier som brukes til skolebarn eller annen offentlig personbefordring, skulle ha alkolås.

Anne Beate Budalen i Vegdirektoratet mener at krav om alkolås bør være like naturlig som bilbelter ved persontransport.

80.000-90.000 yrkestransportkjøretøyer med alkolås i Sverige

Finland innførte alkolåskrav i alle skolebusser og taxier fra 1. august 2011. Frankrike fulgte etter fra 1. januar 2013. I Sverige har nærmere 90.000 yrkestransportkjøretøyer alkolås. I Norge er tallet ca. 4.000. Ikke mange bussjåfører tas for promillekjøring, men nok til at både deres egne passasjerer og andre trafikanter utsettes for betydelig risiko og trussel mot liv, helse og trygghet.

En risiko kommuner og fylkeskommuner kan fjerne ved å følge eksemplet fra Finland og Frankrike og kreve alkolås i alle kjøretøyer som brukes til å kjøre skolebarn.

- Alkolåskrav i skolebusser og taxier er et krav Frihet Fra Trafikkrus (FFT) utfordret kunnskapsminister Kristin Halvorsen på allerede i 2011, og som både EU-parlamentet og Nordisk Råd har fulgt opp i ettertid.

Det er derfor gledelig at Statens Vegvesen nå følger opp dette kravet- sier Bjarne Eikefjord, leder av FFT og leder av den norske fagkomiteen for alkolås, som arbeider inn mot CENELEC og EU med standarder, retningslinjer og policy for bruk av alkolås på bredere basis i form av et EU-direktiv.

Norske kommuner bør kreve alkolås

Statens vegvesen sender i disse dager ut en veileder til alle norske kommuner og fylkeskommuner. Veilederen gir informasjon om hvorfor og hvordan transportører skal anskaffe og bruke alkolås i sine kjøretøy og har tips om alt fra innkjøp og installasjon til hvordan ledelsen bør forankre en alkolåspolicy i sin virksomhet.

-Med denne veilederen oppfordrer vi alle norske kommuner og fylkeskommuner til å kreve alkolås ved kjøp av transporttjenester, samt å installere i egne kjøretøy, sier Anne Beate Budalen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!