Samferdselsdepartementet forslår å endre trafikkreglene slik at fartsgrensen for ekspressbusser heves til 90 og 100 kilometer i timen, der fartsgrensen på stedet er 90 eller 100 kilometer i timen.

Tidligere har det ikke vært tillatt for busser å kjøre fortere enn 80 kilometer i timen, selv om fartsgrensen har vært høyere.

- En oppmyking av regelverket vil i tillegg til å gi bedre framkommelighet for bussene, gi bedre trafikkflyt, noe som generelt er positivt for trafikksikkerheten, sier samferdselsministeren.

Forslaget vil gjelde på de sikreste vegene og for de sikreste bussene, dvs de som utelukkende er innrettet med bilbelte og sitteplasser (buss klasse III).

Vegdirektoratet har hatt forslaget ute på høring. De aller fleste høringsinstansene var positive til forslaget.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!