Monica Green og Sten Bergheden kjemper for transportnæringen på politisk nivå. © Foto: Göran Rosengren

Det var Truckers International Association (TIA), Transportarbetareförbundet og Sveriges Åkeriföretag som sammen sto for arrangementet som tross bitende kulde altså samlet nær 500 personer.

33 lastebiler kjørte i kortesje gjennom byen fra Stenas Danmarksterminal og frem til Götaplassen. Deretter slo de gående demonstrantene seg sammen med de kjørende og skapte et mektig syn blant almenheten som antakelig hadde forventet seg et noe annet syn i adventstiden.

På Götaplassen inntok syv talere scenen for å gi uttrykk for bransjens uro. Samtlige talere hadde samme oppfatning om hva som var bransjens utfordringer. Det springende punktet latet derimot til å være hvordan den svenske regjeringen tenker seg å hjelpe landets transportører.

Et par politikere hadde nemlig også tatt turen. Og selv om de var positivt innstilt på å hjelpe bransjen, var de i god valgkampånd oppgitt over den sittende regjerings kunnskapsmangel og fravær når det gjelder bransjens utfordringer.

For egen regning kan vi kanskje tillegge at det er gledelig å registrere at initiativtakerne - som ofte sitter på hver sin side av bordet - kan samarbeide og arrangere noe sammen når det kreves. Kanskje vi har noe å lære av svenskene her?

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!