- De viktigste suksesskriteriene våre er at vi tilby automatiske prosesser som er besparende for kundene, foteller salgssjef Roger Sjøvik hos Fartskriver AS. Han tillegger at aktiv support og oppfølging også er viktig.

Han henviser til at man stadig må finne mer rasjonalle måter å jobbe på, både for å møte økende etterspørsel og krav til dokumentasjon.

En transportør har mange lover og regler å forholde seg til som er kritiske; arbeidsmiljøloven, lov om internkontroll for sjåfører og ikke minst forskrift om kjøre- og hviletid for sjåfører.

Fartskriver AS representerer Continental VDO i Norge, og markedsfører og selger systemer med helautomatiske prosesser for både nedlasting, arkivering, analyse og oppfølging av data fra digitale fartskrivere og sjåførkort. Systemene er merkeuavhengige, det spiller derfor ingen rolle om man har en blandet vognpark - slik tilfellet er hos bl.a. Øst Kran og Transport.

- Dette fristiller ressurser ute hos kunden og gir mer tid til andre og kanskje mer inntektsbringende aktiviteter, sier salgssjef Roger Sjøvik i Fartskriver AS.

DLD-systemet i kombinasjon med TIS-Web analyse, arkivering og rapporteringsprogram, jobber sammen sømløst. Det gir kunden fleksibilitet og en automatisering av det som tidligere var uteglemte og mangelfulle oppgaver. Dette blir slått hardt ned på i det stadige økende antallet bedriftskontroller, avslutter Sjøvik.

Øst Kran og Transport regner med økning i oppdragsmengden neste år og søker også flere medarbeidere.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!