Dette er forslagene:

Permanent økning av totalvekten:

- 4-akslede lastebiler 32 til 35 tonn

- 5-akslede lastebiler 38 tll 42 tonn

- 8-akslede kjøretøyskombinasjoner 60 til 68 tonn

- 9-akslede kjøretøyskombinasjoner 60 til 76 tonn

- lemping av brobestemmelsen for 4-akslede biler og for kjøretøyskombinasjoner med vekt over 44 tonn

5-årig midlertidig økning av totalvekten:

- 2-akslede lastebiler 18 til 20 tonn

- 3-akslede lastebiler 26 til 28 tonn

- 3-akslede boggilastebiler 24 til 27 tonn

- 7-akslede kjøretøyskombinasjoner 60 til 64 tonn

Det er den finske regjeringen selv som foreslår dette etter at en utredningskomite har funnet nye retningslinjer for mål og vekt for tunge kjøretøyer.

I følge den finske regjeringens beregninger vil de foreslåtte endringene senke logistikkostnadene med 60 millioner euro de første årene for deretter å lede til besparelser på ca 200 millioner euro årlig. Da er også utgifter til slitasje på veiene innberegnet.

Nå er det ikke fritt frem for finnene å foreta slike forandringer. Det kreves både endringer i det nasjonale regelverket samt godkjenning av EU-kommisjonen.

Når det gjelder høydebestemmelsene, er disse foreslått å økes fra dagens 4,20 meter til 4,40 meter.

Arbeidsgruppen har utredet forslag som både er permanente og midlertidige. De midlertidige er foreslått å gjelde i fem år slik at transportbedriftenes investeringer skal kunne spres over en lengre tidsperiode.

Ifølge den finske statens tekniske forskningssentral(VTT) vil kostnader forbundet med utslippene reduseres.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!