- Etter hvert som utviklingsarbeidene har kommet i gang, har det vist seg at kompleksitet og omfang er undervurdert. Dette er svært beklagelig. Vi har gjort organisatoriske endringer for å få mer effektiv styring og kortere beslutningsveger i prosjektet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Med utgangspunkt i den oversikten Statens vegvesen har i dag, kan kostnadsrammen øke fra 790 millioner kroner til om lag 1,1 milliarder. Prosjektet vil være helt implementert første kvartal 2017. Både totalkostnadene og tidsestimatet er grove anslag.

Den første leveransen i prosjektet skal etter planen produksjonsettes 12. november i år. Neste leveranse er planlagt i drift løpet av 2013 og skal erstatte hele funksjonaliteten innenfor førerkortdelen i dagens Autosys. Disse delleveransene vil ventelig gå som planlagt.

Målet med Autosys-prosjektet er å modernisere førerkort- og motorvognregistret.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!