Etter brannen i Oslofjordtunnelen sommeren 2011 har fergesambandet Moss-Horten vært trafikkert av fem ferger.

Etter at tunnelen ble gjenåpnet i juni, var det usikkert hvordan dette ville påvirke fergetrafikken og det ble dermed besluttet å forlenge ordningen ut september.

Nå har samferdselsminister Marit Arnstad vurdert det hele dithen at det hele skal videreføres på et mer varig grunnlag.

- Statens vegvesen og Bastø Fosen AS har nå forhandlet fram en avtale om en slik ordning ut gjeldende konsesjonsperiode, det vil si fram til 2015. Dette vil bety bedre framkommelighet for folk og næringsliv, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Trafikkvekst - og dyrere billetter

- Sambandet har sterk trafikkvekst. Fram til og med juli år viser tallene en vekst på 8,6 prosent, for alle typer kjøretøy sett under ett. Trafikktallene for juli og august viser fortsatt vekst, også etter gjenåpningen av Oslofjordtunnelen. Det er derfor nødvendig med et mer varig tilbud med fem ferger, sier samferdselsministeren.

Avtalen mellom Statens vegvesen og Bastø Fosen AS omfatter også en generell takstøkning på seks prosent i riksvegfergesambandet Moss - Horten. Takstøkningen gjelder fra 1. oktober i år, det vil si samme dag som overgang fra sommer- til vintertakster.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!