Etter de nye reglene vil påbygger stå ansvarlig som fabrikant. Det innebærer merarbeide i form av dokumentasjon som må følge bilen ved godkjenning på trasfikkstasjonene.

Fakta:

«Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil» er en innarbeiding av et EU-direktiv fra 2007 i norsk lovgivning.

De nye reglene gjelder typegodkjenning og enkeltgodkjenninger av personbiler, varebiler, busser, lastebiler og tilhengere (klassene M, N og O).

Erstatter kjøretøyforskriften for alle nye biler og tilhengere etter 15. september i år. Biler som er produsert før denne datoen godkjennes etter den gamle forskriften.

Det er en EU-tilpasning som nå gjøres og hovedprinsippet er at biler og tilhengere som er godkjent i ett EU-land også skal godkjennes i alle andre EU/EØS-land.

For serieproduserte biler som er typegodkjent i EU vil de nye reglene ha liten praktisk betydning.

Den største forskjellen fra i dag er det påbyggerne som vil merke - hovedsakelig i form av merarbeide med dokumentasjon.

Etter de nye reglene vil nemlig påbyggerbedriftene være fabrikanter av kjøretøy og de skal dermed selv teste og dokumentere at tekniske krav er oppfylt.

Fabrikantene kan enten utarbeide dokumentasjonen selv, eller få en teknisk prøveinstans til å utarbeide dokumentasjonen, opplyser Statens vegvesen.

De nye reglene bygger på et EU-direktiv fra 2007. Det har lenge vært kjent at de vil bli innført i norsk regelverk. Likevel kan reglene i en overgangsfase være vanskelige, innser vegvesenet og legger ifølge dem selv opp til en smidig overgang til nye regler.

Nå vil de samarbeide med bransjen om å finne en akseptabel form på dokumentasjonen som skal utstedes.

Overgangsordning i ett år - men må meldes nå

§ 22 i forskriften fastslår at det mulig å få kjøretøy godkjent etter gammel forskrift (dagens kjøretøyforskrift) innen ett år etter at ny forskrift har trådt i kraft, men da må understellsnummer på det aktuelle kjøretøy være mottatt av Statens vegvesen innen 14. september 2012. 

Må ha med dokumentasjon

Import av serieproduserte biler beregnet for 3. land, for eksempel USA og Japan, harmoniseres i det nye regelverket. I tillegg beholdes den norske bestemmelsen om import av biler fra USA (§1-15).

Folk som importerer en bil til Norge, som er enkeltgodkjent i et EU-land, skal som en klar hovedregel også få den godkjent i Norge. Men den som tar inn en bil for registering i Norge må ha med de nødvendige dokumentene som viser at bilen er godkjent, og dokumentene skal vise bilens tilstand i kjøpsøyeblikket.

Statens vegvesens trafikkstasjoner skal kontrollere at dokumentasjonen som følger bilene er korrekt, og at det er samsvar mellom dokumentasjonen og kjøretøyet som fremstilles.

Hele forskriften finner du her.

Dessuten lover Statens vegvesen å svare på mail her

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!