Konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS. © Posten Norge AS

Den nye konsernstrukturen innebærer større grad av landorganisering for logistikksegmentet blant annet for å legge forholdene bedre til rette for å ta ut ytterligere stordriftsfordeler. I tillegg etableres en egen divisjon for distansehandel med produkt og kundeansvar for å styrke satsingen i det raskt voksende distansehandelsmarkedet.

- Målet er at vi innen 2015 skal være et nordisk, integrert og industrialisert konsern, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Postens konsernets nye struktur og konsernledelse fra 1. oktober blir som følger:

Divisjon Post ledes av konserndirektør Gro Bakstad.

Divisjon Logistikk Norge omfatter all logistikkvirksomhet i Norge (pakker, Cargo, Frigo og Warehousing), samt all virksomhet utenfor Norden. Divisjonen ledes av konserndirektør Tore K. Nilsen.

Divisjon Logistikk Norden omfatter logistikkvirksomheten i Sverige, Danmark og Finland, samt Bring Express. Divisjonen ledes av konserndirektør Tim Jørnsen som vil etablere en divisjonsledelse med utgangspunkt i Stockholm.

Divisjon Distansehandel får ansvar for tjenestetilbudet, utvikling av tjenestene, samt kundeansvar for de største, nordiske distansehandelskundene. Stillingen som konserndirektør og leder av divisjon Distansehandel blir utlyst.

Postens konsernledelse vil fra 1. oktober bestå av konserndirektørene for de fire divisjonene, i tillegg til konsernsjef Dag Mejdell, samt konserndirektør Økonomi/Finans Tone Wille, konserndirektør HR/HMS Randi Løvland og konserndirektør Kommunikasjon Elisabeth H. Gjølme.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!