Overdragelsestidspunktet er 1.juli 2012.

Nåværende aktiviteter videreføres og det faglige og administrative støtteapparatet vil bli styrket. Ny eier ønsker at oppkjøpet skal styrke organisasjonen faglig samt gjøre våre tjenester ytterligere fordelaktige ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere.

Sjåførkompetanse AS driver kurs og etterutdanning for yrkessjåfører i transportbransjen, og har et landsdekkende nettverk bestående av 14 ansatte.

Selskapet er en av Norges største aktører i opplæringstjenester for transportbransjen og bisitter i dag en kundemasse på over 5000 yrkessjåfører. Selskapets ressurspersoner og instruktører har høy kompetanse etter mange år i næringen, og er viktig bidragsyter til å høyne kompetansen blant yrkessjåfører i Norge.

Transportkompetanse Haugesund AS har siden oppstarten i 2007 utviklet et nasjonalt kompetansenettverk innen transportrelaterte tjenester. Forretningsområdene inkluderer bl.a. opplæring og kursing innen optimal bruk av kjøretøyet, etter- og videreutdanning av yrkessjåfører, konsulenttjenester og rådgivning innen kjøre- og hviletidsbestemmelsene, forskrift om arbeidstid for sjåfører, bedriftsopplæring og sjåføropplæring.

- Via vårt landsdekkende kompetansenettverk, bestående av 20 ansatte, skal vi være en ledende kompetanseleverandør og samarbeidspartner ovenfor transportbransjen og billeverandører i Norge. Det sier daglig leder Svein Ove Vetrhus, daglig leder i Transportkompetanse Haugesund i en kommentar.

Transportkompetanse Haugesund AS ønsker med oppkjøpet av Sjåførkompetanse AS å være en faglig sterk, kompetansebyggende og utviklende samarbeidspartner, som til enhver tid bidrar til positiv utvikling for våre kunder og samarbeidspartnere.

Les også: Kjøper Kompetansesenteret for Transportfag AS

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!