NLFs landsmøte i Trysil

Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) landsmøte fant sted i Trysil 15.-17. juni.

NLF hadde sitt landsmøte på Trysil denne helga. Landsmøtet vedtok fire uttalelser om henholdsvis ulovlig kabotasje, bruk av rundkjøringer på veier utenfor tettbygde strøk, takster og betaling på riks- og fylkesveiferjer og finansiering av riksveiutbygging. 

Uttalelsene beskriver NLFs krav som vil bli fulgt opp i NLFs arbeid overfor Stortinget, Samferdselsdepartementet, og Vegdirektoratet. 

- Årets landsmøte står samlet bak krav som bygger opp under de mål som er vedtatt for Norges Lastebileier-Forbund i de kommende årene. Uttalelsene representerer krav som vil sikre like konkurransevilkår, en konkurransedyktig næring og bidra til lavere utslipp, sier forbundsleder Per Madsen, som ble gjenvalgt for to nye år.

EUs innførte i 2010 nye regler med det formål å begrense kabotasjekjøring i EU. NLF har grunn til å tro at disse reglene brytes i et stadig økende omfang. NLF er av den oppfatning at en av årsakene til dette er at det er vanskelig å kontrollere, og at det er ikke gitt tilleggsbevilgninger til økt kontroll.

Fører til alvorlige forstyrrelser

I tillegg er NLF av den oppfatning at så lenge oppdragsgiverne ikke blir strafferettslig forfulgt når de medvirker til ulovlig bruk av utenlandske transportører, fører dette til alvorlige forstyrrelser i vegtransportmarkedet.

Norges Lastebileier-Forbunds landsmøte 15.-17. juni i 2012, krever derfor at:

  • all bruk av kabotasje må midlertidig opphøre inntil myndighetene har kartlagt skadevirkningene, og funnet frem til måter å kontrollere og reagere mot kabotasje
  • utenlandske transportvirksomheter må etablere seg i Norge og betale norske lønninger dersom de skal drive nasjonal transport
  • det må bevilges ekstra ressurser til kontroll av utenlandske kjøretøy og transportvirksomheter
  • transportkjøper/bestiller må i vesentlig større grad enn i dag kontrolleres, og deres ansvar må om nødvendig tydeliggjøres
  • det må skje en samkjøring mellom ulike offentlige kontrollinstanser der Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og Skatteetaten må samarbeide

Les også de andre uttalelsene etter landsmøtet:

Krever bompengebrikke og lik rabatt på fergene

50% bompenger er ok

NLF ønsker kryss - ikke rundkjøringer

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!